מסגרות


מערכת הקשחה הבנויה בצורת מסגרות מתנגדת לכוחות פעולה (רעידות אדמה ורוחות) על-ידי כפיפה, גזירהפיתול וכוחות ציריים (מתיחה או לחיצה) באלמנטים שלה, הלא הם עמודים וקורות.