עומס


(Load): השפעה של כוח המופעל על מבנה. העומס יכול לכלול את משקל המבנה עצמו או משקל של אובייקט חיצוני