קורה


(Beam): אלמנט מבני קשיח, הניצב בדרך כלל בצורה אופקית. לקורה יש היכולת להתנגד לדפורמציות, שינויים, כשמועמסים עליה עומסים שונים