רוחות


רוחות הן תנועה אופקית של אוויר על פני כדור-הארץ. הבדלי חום ברחבי העולם מחוללים שינויים בלחץ האוויר, וגורמים לו לזרום מאזורי לחץ גבוה לאזורי לחץ נמוך. מהירות הרוח נמדדת בדרך-כלל ביחידות קשר או מטרים בשנייה (רוח במהירות מעל 32 מטר בשנייה מוגדרת כהוריקן. הרוח היא אחד הכוחות הדינמיים האופקיים השכיחים ביותר המשפיעה על מבנה.  מאחר שעוצמת הרוח הולכת וגדלה עם הגובה, מהנדסי בניין חייבים למצוא פתרון להשפעת הרוחות על הקומות העליונות. דוגמה לפתרון הנדסי מעניין היא בבניית גורד השחקים ג'ון הנקוק בשיקגו