עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
כוחות פנימיים    כפיפה תרגילים

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
שאלה מספר 1
 

בחר את מהלך מומנטי הכפיפה וכוחות הגזירה המתאימים  

 
שאלה מספר 2
 

איזו מההנחות הבאות אינה נכונה לגבי הקטעים AB, BC, CD?

 
שאלה מספר 3
 

איזו פונקציה מתארת את מהלך המומנטים בעמוד בקטע AB?

 
שאלה מספר 4
 

עבור הקורה המתוארת, צריך לבחור מהלך מומנטים מתאים.

 
שאלה מספר 5
 

עבור המסגרת והעומס הנתונים, מהו גודלו של כוח הגזירה הפועל בחתך המסומן?

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
 הגדרות
 גזירה תרגילים
 כפיפה תרגילים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים