עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
כוחות    גוף קשיח


 גוף קשיח: גוף שבו המרחק בין שתי נקודות כלשהן ששייכות לגוף - נשאר קבוע תחת השפעת הכוחות.
גוף מתעוות: גוף שאינו עונה להגדרה זו.

 

 
מבוא
כוחות
 נקודת אחיזה
 קו פעולת הכוח
 עוצמת הכוח
 כוחות במישור
 מערכת שקולה
 גוף קשיח
 תרגילים
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים