עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
כוחות    מערכת שקולה


על גוף עשויות לפעול מערכות שונות של כוחות. כל מערכת משפיעה על הגוף בצורה שונה.
כאשר לשתי מערכות יש אותה השפעה על הגוף, המערכות יקראו שקולות.

 

מציאת מערכת שקולה פשוטה:

נבחר נקודה במישור הכוחות.
ניתן להמיר כל מערכת כוחות שקולה שקולה פשוטה, שמורכבת מכוח ומומנט.
מציאת מערכת שקולה פשוטה מתבצעת לפי הדגשים הבאים:
א. הכוח הוא שקול כל הכוחות.
ב. הנקודה שבחרנו היא נקודת האחיזה של הכוח השקול.
ג. המומנט הוא שקול כל המומנטים במערכת ביחס לנקודה שנבחרה
(מומנטים טהורים ומומנטים כתוצאה מפעולת כוחות).
מערכת כזו תיקרא מערכת שקולה פשוטה.

 
מבוא
כוחות
 נקודת אחיזה
 קו פעולת הכוח
 עוצמת הכוח
 כוחות במישור
 מערכת שקולה
 גוף קשיח
 תרגילים
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים