עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
כוחות    נקודת אחיזה


הכוח יכול לפעול במקומות שונים במבנה.
שינוי מיקום פעולת הכוח עשוי לשנות את אופן השפעתו על התנהגות המבנה, למרות שעוצמתו לא השתנתה.

 

את הנקודה בה פועל הכוח אנו מגדירים כ"נקודת אחיזה"

נקודת אחיזה


 
 
מבוא
כוחות
 נקודת אחיזה
 קו פעולת הכוח
 עוצמת הכוח
 כוחות במישור
 מערכת שקולה
 גוף קשיח
 תרגילים
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים