עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
כוחות    קו פעולת הכוח

 
כאשר מדובר בכוח קווי, ניתן לדמיין קו שמתחיל לפני נקודת פעולתו וממשיך אחריה בכיוון הכוח.
זהו קו פעולת הכוח.


קו פעולת הכוח
 

כאשר כוח משנה את מיקומו לאורך קו פעולתו לא תשתנה השפעתו על המבנה  - ראו המחשה:

 


אולם, אם נזיז את קו פעולת הכוח או נסובב אותו, יחול שינוי בהתנהגות המבנה!
 
  
לדוגמא: אין זה משנה לאיזה גובה ירים העגורן את המטען, העומס שיפעל יהיה זהה,
כל עוד קו פעולת הכוח לא זז.


 

 
מבוא
כוחות
 נקודת אחיזה
 קו פעולת הכוח
 עוצמת הכוח
 כוחות במישור
 מערכת שקולה
 גוף קשיח
 תרגילים
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים