עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
תפריט ימני    מבוא

המבנים הדוממים המשמשים אותנו בתחומי החיים השונים, אינם כה דוממים. מאחורי השקט והמנוחה שהם מקרינים מסתתר עולם של כוחות, מאמצים ולחצים המשתנים מרגע לרגע וממבנה למבנה. תכן מבנים מתבסס על התופעות השונות הנוצרות במבנים עקב פעולת עומסים טבעיים ועקב השימוש בהם. ללא ההבנה של המתרחש במבנה במשך הזמן שבו הוא עומד על תילו, לא נוכל לבנותו בצורה בטוחה מצד אחד ויעילה מצד אחר.

מכניקת מבנים הוא מדע העוסק בכוחות פנימיים המתפתחים במבנים כתוצאה מהשפעות חיצוניות שונות הפועלות עליהם. סטטיקה היא ענף במכניקת מבנים, העוסק במבנים שנמצאים במנוחה ובחישוב הכוחות הפועלים בחלקי המבנה.

כדי לתכנן מבנה יציב אשר יעמוד בכוחות אלו, יש לבחור את החתך המתאים בצורה יעילה. בנוסף לכך יש למצוא את הדרך המאפשרת לנצל את תכונות החומר בצורה בטוחה וכלכלית. מקצוע שעוסק בבחירה של צורת החתך, חישוב מאמצים באזורים שונים של חתכים ומציאת תסבולת של חתכים עקב כוחות פעולה ידועים הוא חוזק חומרים. במילים אחרות, חוזק חומרים הוא מדע העוסק ביכולתם של רכיבי המבנה השונים לשאת עומסים נתונים, ובהשפעת עומסים על התנהגות של רכיבים העשויים מאותם החומרים.

יחד עם זאת, סטטיקת מבנים וחוזק חומרים מהווים בסיס לכל תחומי התכן ההנדסי של מבנים. כל התקנים המודרניים מתבססים על מקצועות אלה, ולכן הבנת סטטיקה וחוזק חומרים חשובה במיוחד.

אתר זה הוכן בהתאם לדרישות של תוכנית הלימודים לסטטיקה וחוזק חומרים בבתי הספר להנדסאי בנייה ואדריכלות. הוא כולל הסברים תיאורטיים של מושגים בסיסיים, מילון מונחים, אנימציות,דוגמאות לפתרונות של בעיות מעשיות ותרגילים לפתרון עצמי. אנו מקווים שהחומר באתר יעזור לתלמידים להבין את חומר הלימוד בסטטיקה ובחוזק חומרים בצורה עמוקה, ויתרום להצלחתם בבחינות.

 

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים