עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
מבנה הנדסי    מבנה הנדסי

מבנה הנדסי מורכב מגוף קשיח בודד או מאוסף גופים קשיחים הקשורים ביניהם.

מאפייני המבנה ההנדסי 

 יציבות
 משקל עצמי נמוך ביחס לעומס השימושי הפועל על המבנה
 יכולת לשאת עומסים מצויים

על המבנה פועלים כוחות חיצוניים (כוחות פעולה וכוחות תגובה).
כתוצאה מפעולת הכוחות החיצוניים נוצרים במבנה כוחות פנימיים.
ניתוח המבנה מתבסס על משוואות שיווי משקל.

קיימים מבנים הנדסיים מישוריים ומרחביים.
בהמשך הפרק, נתרכז אך ורק בניתוח מבנים מישוריים .

קיימים סוגים שונים של מבנים הנדסיים: קורות, מסגרות, מסבכים ועוד.

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
 מבנה הנדסי
 מסבך מישורי
 שיטת הצמתים
 תרגילים
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים