עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
מבנה הנדסי    מסבך מישורי


משולש המוטות הוא היחידה הבסיסית של המסבך.
משולש המוטות מורכב משלושה מוטות הקשורים ביניהם בשלושה פרקים.
כידוע מגאומטריה - משולש הוא צורה יציבה ולכן ישמור על צורתו תחת פעולת כוחות חיצוניים.

ניתן להמיר מוט ממשולש המוטות בגוף קשיח שיחובר בפרקים אל שאר המוטות.
במקום גוף קשיח ניתן לחבר את המוטות אל מבנה יציב אחר, כך שהמוטות יתפקדו כמשולש מוטות. דוגמאות לסוגי מסבכים נפוצים:הערה: כדי להוסיף משולש על משולש קיים, יש צורך להוסיף שני מוטות ופרק אחד. 

 


 

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
 מבנה הנדסי
 מסבך מישורי
 שיטת הצמתים
 תרגילים
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים