עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
מרכז הכובד    צורת חתך תרגילים

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
שאלה מספר 1
 

לאיזה מהחתכים התנגדות גדולה יותר לפיתול?

 
שאלה מספר 2
 

כיצד יש להציב את החתך המתואר על מנת שההתנגדות תהיה מרבית?

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 מרכז הכובד
 מרכז הכובד תרגילים
 מומנט סטטי
 צורת חתך תרגילים
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים