עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
פיתול    מרכז קשיחות

 
כאשר פועל כוח אופקי (כגון רעידת אדמה, רוחות וכדומה) על מבנה קומות, נוצר בכל קומה כוח אינרציה העובר במרכז הכובד. בנוסף, עלול להיווצר בכל קומה מומנט פיתול.
מידת הפיתול תלויה בזרוע הנמדדת ממרכז הכובד של הקומה אל מרכז הקשיחות של הקומה.
כאשר המבנה סימטרי, מתלכד מרכז הקשיחות בכל קומה עם מרכז הכובד של הקומה.
במקרה כזה, כוח האינרציה שעובר במרכז הכובד של הקומה, יגרום לכפיפה אך לא לפיתול
(מאחר שהזרוע במקרה זה שווה לאפס).
כאשר המבנה אינו סימטרי, יווצר מומנט הפיתול.
אם קו פעולת הכוח עובר במרכז הקשיחות, לא יווצר פיתול בקומה.

כדי להבין את המשמעות של מרכז הקשיחות, נתבונן בדוגמא הבאה:
בסרטון נראה מבנה בעל סימטריה גיאומטרית, המכיל גרעיני הקשחה.
ניתן לראות שכאשר גרעיני ההקשחה סימטריים - לא נוצר פיתול במבנה, זאת מפני שקו פעולת הכוח עובר במרכז הקשיחות של המבנה.

 


לעומת זאת, כאשר גרעיני ההקשחה אינם מחולקים באופן סימטרי (בכיוון פעולת הכוח), נוצר פיתול במבנה.

 
 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
 פיתול
 כוחות טבע
 מרכז קשיחות
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים