עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
פרקים    חיבור פרקי

 
הגדרה

חיבור בין חלקי מבנה אשר אינו מתנגד לסיבוב- יקרא חיבור פרקי.
קיימות דרכים שונות לחיבור פרקי של חלקי המבנה. דרך אחת היא באמצעות ציר. חיבור זה מאופין בכך שהוא מאפשר לחלקים לשנות את הזוית היחסית שביניהם, אך אינו מאפשר להם  להתנתק אחד מהשני.
בפועל, כל פרק מתנגד לסיבוב במידה זו או אחרת, בשל החיכוך שבו.
במקרים בהם עומסי הפעולה יוצרים מומנט הגדול בהרבה מזה שיכול להתקבל ע"י החיכוך שבפרק, ניתן להזניח את התנגדות הפרק לסיבוב.
פרק חסר חיכוך נקרא לעיתים גם "פרק שאינו מקבל מומנט".

דוגמאות


פרק מלא וחצי פרק
כאשר פרק מחבר בין קצוות של חלקי מבנה הוא יקרא פרק מלא.
כאשר פרק מחבר בין קצה של חלק אחד לנקודה כלשהיא הנמצאת לאורכו של חלק שני, הוא יקרא חצי פרק.

ראו המחשה לפרק מלא ולחצי פרק:

 

קישורים

Support Hinge Assemblies for the Gateshead Millennium Bridge 
 Hinge Plates The Alternative to Piggyback Trusses 


 

 


 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
 חיבור פרקי
 מסגרות
 סוגי מבנה
 תרגילים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים