עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
פרקים    מסגרות


מסגרות פרקיות
קורות פרקיות

כאשר מבנה כפיפה מורכב מחלקים שונים, ניתן לחבר בין חלקי המבנה בעזרת פרקים.
מבנה שחלקיו מחוברים זה לזה באמצעות פרקים יקרא מסגרת פרקית.
דוגמא למסגרת פרקית פשוטה:מסגרות פרקיות עשויות לכלול חלקים ראשיים ומשניים.

שלבים בניתוח מסגרת פרקית:

1. שרטוט סכמה סטטית של המבנה.
2. שרטוט דיאגרמת גוף חופשי של המבנה.
3. זיהוי מבנה ראשי ומבנה משני (כאשר יש מבנה משני, הניתוח יחל מהמבנה המשני).
4. פירוק המבנה לחלקים.
5. סימון וקטורי הכוחות בכל פרק, תוך הקפדה על כיוונים הפוכים של הכוחות הפועלים בין החלקים (חוק פעולה ותגובה).
6. בניית משוואות שיווי משקל בעבור כל חלק.
7. פתרון המשוואות.

      לקריאה נוספת על סוגי מבנה       

קורות פרקיות

קורה פרקית היא מקרה פרטי של מסגרת פרקית. בקורה פרקית כל החלקים בין הסמכים הם ישרים.השלבים בניתוח קורות פרקיות דומים לאלו של מסגרות פרקיות:

8. שרטוט סכמה סטטית של הקורה.
9. שרטוט דיאגרמת גוף חופשי של הקורה.
10. זיהוי מבנה ראשי ומבנה משני (כאשר יש מבנה משני, הניתוח יחל מהמבנה המשני).
11. פירוק הקורה לחלקים.
12. סימון הכוחות בכל פרק תוך הקפדה על כיוונים הפוכים של הכוחות הפועלים בין החלקים (חוק פעולה ותגובה).
13. בניית משוואות שיווי משקל עבור כל חלק.
14. פתרון המשוואות.

דוגמא:


 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
 חיבור פרקי
 מסגרות
 סוגי מבנה
 תרגילים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים