עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
פרקים    סוגי מבנה


מבנה ראשי הוא חלק מהמבנה, העומד בפני עצמו (ללא תמיכה של חלקים אחרים)
למרות שהוא רק חלק מהמבנה.

מבנה משני הוא חלק שאינו עומד בפני עצמו, אלא נשען על חלקי מבנה אחרים.

 

במצבים מסוימים, לא קיימת חלוקה לחלק ראשי ומשני במבנה.

 

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
 חיבור פרקי
 מסגרות
 סוגי מבנה
 תרגילים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים