עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
שיווי משקל    חיסום המבנה


חיסום של כל מבנה מתבצע באמצעות חיבורו לסמכים. יתכנו צירופים שונים של סמכים (מערכות חיסום שונות).
כדי להבטיח שיווי משקל, על המבנה להיות חסום כהלכה. במצב זה המבנה ישאר בשיווי משקל תחת כל עומס פעולה. מבנה שהוא חסום כהלכה יחשב יציב.

 

יתכנו גם מצבים של יציבות חלקית, דהיינו, יציבות בכיוון אחד ואי-יציבות בכיוון שני.

 

הסבר: ניתן לראות שהמבנה חסום אנכית אך אופקית הוא אינו יציב.
אין כוח שמגיב אל מול העומס האופקי.


 

הסבר: ניתן לראות שהסולם יציב תחת עומס הפועל לכיוון הקיר אך לכיוון הפוך הוא אינו יציב.

יציבות המבנה
בחירת סוגי הסמכים ומיקומם תקבע האם המבנה יהיה יציב או לא יציב ("מכניזם").
כדי לקבל מבנה יציב חייבים להתקיים 3 תנאים:
א. צריכים להיות לפחות 3 כוחות תגובה שחוסמים את המבנה (בכלל זה נספרים גם מומנטי תגובה).
ב. קיים לפחות כוח תגובה אחד בכל כיוון (כולל מומנט) 

 


 הערה: לפעמים, שני סמכים שבהם מופיעים כוחות תגובה מקבילים, מסוגלים להתנגד גם למומנט
 ("לקבל מומנט").ג. אם אין ריתום - אסור שתהיה נקודה שבה נחתכים קווי הפעולה של כל כוחות התגובה.

 


חישוב כוחות תגובה בסמכים:
מבנה מסוים סטטית- אם מספר משוואות שיווי המשקל שווה למס כוחות התגובה, אזי יחשב אותו מבנה ל"מסוים סטטית".
במבנה מסוים סטטית, חישוב כוחות התגובה בסמכים מתבצע בסדר הבא:

יצירת סכמה סטטית של המבנה
 בחינת יציבות המבנה
 יצירת דיאגרמת גוף חופשי
 מההנחה ששקול כל הכוחות החיצוניים ושקול המומנטים שווים ל-0, מוצאים את כוחות התגובה. 

דוגמא:
יש לחשב את כוחות התגובה בעמוד התאורה המתואר, שנוצרו בעקבות משקל הפנס, P.פתרון:
 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
 משוואות
 סוגי סמיכה
 חיסום המבנה
 תרגילים
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים