עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
שיווי משקל    משוואות


כאשר מהירות (קווית וסיבובית) של גוף אינה משתנה- הוא נמצא בשיווי משקל.
גוף עשוי להמצא בשיווי משקל כתוצאה משתי סיבות:

א. אין כוחות הפועלים עליו.
ב. פועלים כוחות על הגוף, אך השקול שלהם שווה לאפס.
בסטטיקה אנו דנים בגופים הנמצאים בשיווי משקל סטטי: במצב זה הגוף אינו זז  ואין לו נטיה לזוז.

גוף שנמצא בשיווי משקל סטטי במישור צריך לקיים 3 משוואות שיווי משקל
 
 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
 משוואות
 סוגי סמיכה
 חיסום המבנה
 תרגילים
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים