עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
כוחות פנימיים    הגדרות

מומנט כפיפה


(Bending): גוף נתון לכפיפה כשכוחות מקבילים פועלים בניצב לצירו. בעקבות כוחות אלו הגוף מתכופף ובחלקיו הפנימיים השונים מתקבלים כוחות לחיצה ומתיחה.גזירה

 (Shear): גוף נתון לגזירה כששני כוחות השווים בשיעורם אך מנוגדים בכיוונם פועלים בניצב לצירו, במרחק הקטן ביותר זה מזה. הפעולה דומה לפעולת המספריים, ומכאן שמה.

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
 הגדרות
 גזירה תרגילים
 כפיפה תרגילים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים