עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
כוחות    כוחות במישור


מערכת כוחות במישור
מערכת כוחות במרחבמערכת כוחות במישור

צירוף של כוחות הפועלים בו זמנית נקרא מערכת כוחות.
מקרה שבו קווי פעולות כל הכוחות נמצאים באותו מישור, נקרא מערכת כוחות במישור.
במקרה זה גודלו של היטל ("צל") הכוח על המישור שווה לגודל הכוח.

מערכת כוחות במישור:
מערכת כוחות במישור
מערכת כוחות במרחב

מערכת כוחות במרחב:
מערכת כוחות במרחב

ניתן לראות שכאשר הזוית בין קו פעולת הכוח לבין המישור שונה מאפס,
ההיטל של הכוח על המישור- קטן מגודל הכוח.


 
מבוא
כוחות
 נקודת אחיזה
 קו פעולת הכוח
 עוצמת הכוח
 כוחות במישור
 מערכת שקולה
 גוף קשיח
 תרגילים
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים