עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
פיתול    פיתול

(Torsion):
גוף נתון לפיתול כאשר שני מומנטים השווים בשיעורם ומנוגדים בכיוונם פועלים על אותו הגוף ומפתלים אותו סביב צירו.


 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
 פיתול
 כוחות טבע
 מרכז קשיחות
מרכז הכובד
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים