סמך


 (Support): נקודת השענה של המבנה בקרקע או במבנה אחר. נקודת ההשענה יכולה לקבל צורות שונות - בהתאם לכוחות שהיא נדרשת להעביר- סמך פירקי (כמו למשל בגשרי קשת), סמך נייד, סמך רתום וכדו'.