עמלנט המינהל למדע וטכנולגיה
מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות דף הבית
מרכז הכובד    מרכז הכובד תרגילים

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
שאלה מספר 1
 

 מהו המומנט שנוצר סביב הציר aa כתוצאה מהמשקל העצמי של הלוח?

 
שאלה מספר 2
 

מהו מיקומו של מרכז הכובד של המשאית כאשר היא טעונה במטען המרבי המותר?

 
שאלה מספר 3
 

בעבור איזה ערך של a התגובה בסמך A תהיה 5000 ניוטון?

 
שאלה מספר 4
  יש לחשב את קורדינאטות מרכז הכובד .
 
שאלה מספר 5
 

יש לחשב את קורדינאטות מרכז הכובד .

 
שאלה מספר 6
 

 יש לחשב את קורדינאטות מרכז הכובד .

 
מבוא
כוחות
שיווי משקל
פרקים
מבנה הנדסי
כוחות פנימיים
פיתול
מרכז הכובד
 מרכז הכובד
 מרכז הכובד תרגילים
 מומנט סטטי
 צורת חתך תרגילים
 
לאתר גשרים לגורדי שחקים