עמלנט מבוא לסטטיסטיקה ושיווק-מלון מונחים משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
דף הבית|על האתר|מילון מונחים|יצירת קשר|שאלון משוב|מפת אתר
 
614,264 כניסות לאתר
 
מבוא

יחידת לימוד ראשונה

יעדי השיעור
פעילות
חומרי עזר

יעדי השיעור

  • התלמיד ידע את ההגדרה למונח שיווק.
  • התלמיד יבחין בין רצון ובין צורך.
  • התלמיד יכיר את המונחים: חליפין, מוצר, ערך, שוק, רשתות שיווק, מערכת שיווק.
  • התלמיד יפרט  את התנאים לקיום חליפין.
  • התלמיד יסקור את רשתות השיווק הקיימות בארץ.

הקדמה
השיווק הוא תהליך חברתי וניהולי שבו משולבת מכירה. רגע המכירה הוא הרגע שבו הצרכן - המבקש את המוצר או השירות, נפגש עם היצרן - המציע את המוצר או השירות לאחר ייצורו או תוך כדי ייצורו. רגע מפגש זה מתאפשר כאשר היצרן מחליט להציע את המוצר במחיר מסוים שיביא לו רווח, ואילו הצרכן מחליט כי בעזרת כוח הקנייה שלו הוא מעוניין לספק את צרכיו ורצונותיו. מפגש כזה יכול להתקיים ברמת הפרט הבודד, ברמת קבוצה או ארגון  כמו רשתות שיווק, או ברמת המדינה, כלומר שיווק בינלאומי. מקום המפגש של היצרן עם הצרכן יכול להיות בחנות, בבתי כלבו ענקיים, בשטחים פתוחים ואפילו באופן וירטואלי ברשת האינטרנט.
בבסיס השיווק עומד העיקרון המרכזי של "מצא צורך וספק אותו". המכירה איננה החלק החשוב ביותר של השיווק, אלא מרכיב אחד בתהליך. אם היצרן מזהה את הצרכים הבלתי מסופקים הקיימים בשוק שבו הוא פועל, הרי שהמוצר שלו יימכר ביתר קלות.
השיווק עוסק בהתאמה שבין היכולת והתפוקה של היצרן (הפירמה) לבין היכולת (הביקוש) והרצון של הצרכן. התאמה זו לוקחת בחשבון את הסביבה שבה היא מתקיימת. בדרך כלל מדברים על סביבה תחרותית - יותר ממתחרה אחד, כלומר היצע העולה על הביקוש. לכן יש הרואים בשיווק ניהול של הביקוש, כלומר היצרן עושה פעילויות שונות שמטרתן לגרום לצרכן לרכוש את מוצריו שלו ולא את אלה של המתחרים.

פעילות

    ניתן לענות על המשימות במסמך וורד המצורף

משימה ראשונה
לפניכם טבלה ובה הגדרות למונח "מוצר". היעזרו בדוגמה, והשלימו את הטבלה בקובץ וורד נפרד . כתבו שתי דוגמאות משלכם. ניתן להיעזר במדור ה"חדשות" באתר סטורנקסט:

     

אובייקט
מוחשי (סחורה) 

שירותים 

רעיונות והשקפות 

בני אדם 

מקומות 

חוויות אסתטיות 

מכשיר 4 MP  הסרת שיער בלייזר  שימוש באמצעי מניעה  מועמד פוליטי  מרכז המבקרים בכותל המערבי  ביקור במוזיאון חיל האוויר בחצרים 
           
           


משימה שנייה:
נעלי טבע נאות פונות לגברים ונשים כאחד, לאותם אלו המבקשים לשלב נוחות עם אופנה. אולם לאחר שמחקרים גילו כי עיקר הקהל הפוטנציאלי הוא נשים בגילאי 55-25, הוחלט להתרכז בנשים שהוגדרו כ"כנשים הנקרעות בין מראה לנוחות: הן מודעות לאופנה, אבל לא מוכנות להיות קורבן שלה. הן רוצות ליהנות מנוחות מקסימלית, מבלי להתפשר על האסתטיקה. הן אוהבות להרגיש בנוח בכל שעה ובכל מצב, ולהיראות הרבה יותר מזה. ניתן להגדיר אותן כנשים הדורשות נוחות וחולמות אופנה. (מקור: תחרות הפרסום והשיווק האפקטיבי, ישראל 2006 EFFIE AWARDS)

  1. הסבירו על פי הקטע כיצד נעלי טבע נאות הגדירו מהו הצורך של הנשים.
  2. הסבירו על פי הקטע מה ההבדל בין הצורך של נשים לבין הרצון שלהן. 
  3. כיצד יכולה חברת טבע נאות להיענות לנשים שהוגדרו כקהל פוטנציאלי?

 

 לשאלות רב-ברירה 
 לשאלת אירוע - שבועון "האמת"  

סיכום
השיווק הוא תהליך דינמי ומעגלי - הדברים נעשים במקביל בעת ובעונה אחת. היצרן קובע לעצמו מטרות ויעדים על סמך בחינת היכולות שלו, וכמובן על סמך הביקושים בשווקים השונים שאליהם הוא יכול לפנות. לאחר מכן היצרן בוחן את הסביבה שבה הוא עתיד לפעול, הן מבחינת המתחרים והן מבחינת הצרכנים על רצונותיהם וצורכיהם. היצרן מיישם את התוכנית שקבע לעצמו, ומשקיע מאמצים רבים בהבשלת החליפין - מכירה שתתבצע עם הצרכן העתיד להשתמש במוצר המוצע. בין אם התקיימה העסקה ובין אם לאו, היצרן עורך בקרה ומשוב לעשייתו, ובוחן את ההתאמה בין מה שקבע כיעד ובין התוצאה שאליה הוא הגיע. הצרכן גם הוא בוחן את השקעתו - האם המוצר שקיבל תמורת כספו אכן הביא לו את התוצאה המיוחלת, האם הוא - הצרכן בא על סיפוקו?

מעגל - יצרן - מוצר המספק תועלות - צרכן - תמורה כספית
חומרי עזר למורה ולתלמיד

שמש מושגים - מבוא:

שמש מושגים ליחידת לימוד ראשונה - מבוא

 קישור ליחידת לימוד ראשונה - רקע תיאורטי 


גרסא להדפסה גרסא להדפסה