עמלנט מבוא לסטטיסטיקה ושיווק-מלון מונחים משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
דף הבית|על האתר|מילון מונחים|יצירת קשר|שאלון משוב|מפת אתר
 
614,320 כניסות לאתר
 
מחקר שיווקי

יחידת לימוד שתים עשרה

יעדי השיעור
פעילות

יעדי השיעור

  •  התלמיד יבחין בחמשת השלבים העיקריים בתהליך המחקר השיווקי.
  •  התלמיד ידע מהם מחקרי גישוש, מחקרים תיאוריים, ומחקרים סיבתיים ומתי משתמשים בכל אחד מהסוגים.
  •  התלמיד יבחין בין מקורות הנתונים – נתונים ראשונים, נתונים משניים ונתוני ביניים.
  •  התלמיד ידע מהי תוכנית דגימה על החלטותיה. 
  •  התלמיד יבחין ביתרונות ובחסרונות של תוכניות ההתקשרות העומדות בפני המשווק בבואו לחקור את השוק.

הקדמה
המחקר השיווקי מהווה את אבן הבוחן הראשונה של המשווק. על בסיס הנתונים שיאספו, תבנה האסטרטגיה של הארגון ויתקבלו ההחלטות לגבי הטקטיקה, היעדים שיש להשיג ולוח הזמנים המוקצב לכך.

בכדי לבסס את ההחלטות, נעזרים מקבלי ההחלטות בארגון בכל המידע העומד לרשותם: אם זהו מידע חינמי דרך רשת האינטרנט, אם מדובר באיסוף מידע מכלי התקשורת המקומיים, הארציים והבינלאומיים, אם מדובר בשיחות אקראיות עם צרכנים. במקביל כל ארגון בוחן את יכולתו לאסוף מידע רלוונטי לפעילותו באופן יזום ומוכוון על ידו. כאשר הארגון אוסף מהשדה את המידע למטרותיו הוא, אנו מכנים את הנתונים כנתונים ראשוניים. שאר הנתונים שנאספו על ידי גורמים אחרים למטרותיהם הם, מכונים נתונים משניים. מקבלי ההחלטות בארגון מפרטים את מטרתם באיסוף הנתונים, ולפי הפירוט מחליטים האם להסתפק במחקר כללי בדגש כמותי, או במחקר מעמיק בדגש איכותני. לכל סוג היתרונות והחסרונות שלו, ומקבלי ההחלטות בארגון בוחרים את המתאים להם באותה נקודת זמן ובהתאם כאמור למידע לו הם נדרשים.

מחקר טוב שיניב מידע מועיל ויערך ביעילות, הוא משימה לא פשוטה. המחקר דורש מעקב צמוד לכל אורכו, ויכולת לגלות את הבעיות בזמן ולשנות את הכיוון.

פעילות

      ניתן לענות על המשימות במסמך וורד המצורף    

משימה ראשונה
בקישור הבא מוצג תהליך מחקר קליני. ערכו השוואה בדף וורד המצורף בין המחקר השיווקי למחקר  הקליני. התייחסו לנקודות הבאות: מספר השלבים במחקר, הגורם המממן, מקור הרעיונות למחקר, התערבות ומעורבות של הנחקר לפני המחקר ובמהלכו.

     המחקר הקליני

משימה שנייה
את הנתונים אפשר להשיג במקורות רבים ושונים זה מזה. החלוקה העיקרית היא בין מקורות ראשוניים לבין מקורות משניים. קראו את הפרק העוסק במחקר שווקים, של רמי הסמן בקישור הבא, וענו בדף וורד המצורף על השאלות הבאות: מהם המקורות לאיסוף מידע שניוני? מהו היתרון של נתונים אלה? ערכו השוואה בין המחקר האיכותני למחקר הכמותי לפי הדברים שמציג רמי הסמן.      

     מחקר שווקים

משימה שלישית
במאמר הבא מציגה אביטל יוגב את עמדתה לגבי מדידת קמפיין פרסום. קראו את המאמר וכתבו בדף וורד המצורף, מדוע חשוב להבחין בין מדדים איכותיים של הצלחת הקמפיין לבין מדדים כמותיים שלו. פרטו מהם המדדים בכל סוג, אליהם מתייחסת אביטל יוגב במאמרה. 
     לקריאת המאמר

     לשאלות רב-ברירה
     לשאלת אירוע- חברת "רמזור"
     לתרגול נוסף- שאלות פתוחות

סיכום


אמרו חכמים "הגדרת את הבעיה- בידך חצי הפתרון". כאשר ארגון מעוניין לבדוק את פעילותו, מוצריו, או התקדמותו הוא עורך מחקר. מחקר זה יכול להיעשות בשני אפיקים מקבילים זה לזה- איסוף מידע ראשוני רלוונטי ישירות לבעייה הנחקרת וכן איסוף מידע שניוני ממחקרים שכבר נעשו לשימוש אחרים.  מחקר יכול להיעשות באפיק אחד מהשניים בלבד, הכל תלוי בכמות המשאבים המוקצים לטובת המחקר.

למחקר ישנם שלבים  וסוגים שונים. על מקבלי ההחלטות בארגון להציב את המטרה –היעד המבוקשים, ולקבוע את דרך המחקר המתאימה ביותר, לאיסוף המידע שיוביל להשגת המטרה.

 
    קישור ליחידת לימוד שתים עשרה- רקע תיאורטי


גרסא להדפסה גרסא להדפסה