עמלנט מבוא לסטטיסטיקה ושיווק-מלון מונחים משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
דף הבית|על האתר|מילון מונחים|יצירת קשר|שאלון משוב|מפת אתר
 
610,949 כניסות לאתר
 
ניהול השיווק ומצבי ביקוש משתנים

יחידת לימוד שלישית

יעדי השיעור
פעילות
חומרי עזר


יעדי השיעור

  • התלמיד יכיר את ההגדרה "שרשרת ערך".
  • התלמיד ידע את ההגדרה למושג "ניהול השיווק".
  • התלמיד יבחין בין מצבי ביקוש שונים.
  • התלמד יפרט את הפעילות השיווקית הנדרשת בהתאמה לכל מצב ביקוש.

הקדמה
השיווק הוא תהליך חברתי  שכמעט כולם מעורבים בו. התועלת המשווקת לסיפוק צורכיהם של בני האדם - ההצרכנים - יכולה להתבטא בכסף, בשירות, או אפילו במוצר מוחשי אחר, סיפוק מיידי או עתידי בצורה ישירה או בדרך עקיפה.

הארגון מהווה אוסף של פעילויות המתבצעות כדי לתכנן, לייצר, לשווק, לספק ולתמוך במוצריו או בשירותיו.
שרשרת הערך (Value Chain) הוא רעיון שהגה מייקל פורטר ככלי לזיהוי דרכים ליצירת ערך גדול יותר ללקוח ולהגדלת שביעות רצונו. החברה המעוניינת בלקוח שבע רצון חייבת להתחשב במכלול האילוצים של סך כל משאביה כדי לממש את רצון הלקוח.

תפיסת שרשרת הערך מחלקת את פעילויותיה של חברה לפעילויות נבדלות מבחינת טכנולוגית וכלכלית, אשר באמצעותן היא מנהלת את עסקיה. פעילויות אלו נקראות "פעילויות ערך". הערך שחברה יוצרת נמדד על פי הסכום שהקונים מוכנים לשלם תמורת מוצר או שירות. עסק יהיה רווחי אם הערך שהוא יוצר גדול מעלות ביצוען של פעילויות הערך. לכן, חברה יכולה להשיג יתרון תחרותי על פני חברות מתחרות אם היא תבצע את הפעילויות הללו בעלות נמוכה יותר, או שתוכל לבצען בדרך שתוביל להשגת מחיר גבוה יותר (ערך גדול יותר).  (מתוך "מערכות תפעול בארגון/שרשרת הערך".)

מכאן ניתן ללמוד כי הפעילויות שלהן נדרש ארגון הן: לנתח, לתכנן, לפתח, ליישם ולבקר תוכנית שנועדה ליצור חליפין. זוהי הגדרה כללית למושג "ניהול השיווק". הרחבה על המושג ניתן למצוא בחלק התיאורטי של שיעור זה.

עיקר העיסוק בשיווק של היום הוא בסחר חליפין של כסף תמורת טובין. כדי לייצר את הטובין המבוקשים על המשווק לחקור, לאסוף מידע, לבדוק ולמדוד את הצרכניו הפוטנציאלים ואת רמת הביקוש למוצר שלו.
אם המוצר המיועד חדש בשוק שאליו פונה המשווק, על המשווק ליצור את הביקוש למוצרו זה כדי שיתקיים החליפין בינו ובין ההצרכנים, לשביעות רצון שני הצדדים.    

בשיווק מבחינים בשמונה מצבים של הביקוש בשוק: ביקוש שלילי, חוסר ביקוש, ביקוש סמוי, ביקוש יורד, ביקוש בלתי סדיר, ביקוש מלא, ביקוש עודף, ביקוש בלתי רצוי סדיר. כל מצב מזמן למשווק משימות והתמודדויות אחרות. המשימות השיווקיות הננקטות לפי מצבי הביקוש הן: שיווק ממיר, שיווק ממריץ, שיווק מפתח, שיווק מחודש, שיווק מתאם, שיווק משמר, שיווק מצמצם, שיווק נגדי.


פעילויות

 ניתן לענות על המשימות במסמך וורד המצורף

משימה ראשונה
לפניכם טבלה הכוללת את מצבי הביקוש בשוק. קראו על מצבי הביקוש ודרכי השיווק הננקטות בהתאמה להם, והשלימו את הטבלה הבאה בקובץ וורד נפרד, על פי הדוגמה.

 

 קישור לאתר / מוצר  הצורך    תיאור הביקוש למוצר   דרך שיווקית
העונה על
רמת הביקוש
– ציון שמה
 פירוט / הדגמת הדרך
 
 מוצרי חלב  צורך במוצר בריאותי. סגנון חיים מודרני - "על הדרך", הצורך באריזה נוחה וקלה לשימוש.  צרכן שהופך מודע יותר לענייני בריאות, מוכן לשלם יותר עבור נוחות ויתרונות בריאותיים. התאמת גודל האריזה, כגון - צמיחה בביקוש לאריזות אישיות לצריכת מנה אישית.   משווקים בשוק החלב נמצאים בנקודת מוצא טובה לעזור לצרכנים לאזן בין בריאות ופינוק, תזונה נכונה וכיף. שיווק מחודש.  יש להתחיל עם משהו מוכר לצרכן ולהוסיף לו טוויסט. לדוגמה: ארוחת בוקר המשלבת מיץ וחלב במשקה אחד. השלב השני: הכנסת מרכיב חדש למשקה הבוקר. 
 אוהדי
מכבי
תל אביב
 
       
 כלי בית
בחגים
 
       
 ווקמן
שמנגן
 קסטות
 ומנגן
גם MP3
       
 ביקוש
לעוזרת
 לפני
 הפסח
       


משימה שנייה:
לפניכם שני אתרים. היכנסו לקישורים, בחנו את האתרים וענו על השאלות בקובץ וורד נפרד:

 קיפר – אתר הברקה שנולד מצורך: מחסן מקוון לתכני סטילס ווידיאו סלולריים. הודעת MMS לאתר מפעילה בו אוטומטית חשבון משתמש פרטי, שבאמצעותו ניתן לאחסן תמונות או סרטוני וידיאו סלולריים, להוריד את התכנים למחשב האישי, לשלוח מהאתר ישירות לחברים ולשתף את הגולשים ביצירות, בהנחה שהסכמתם שהיצירות שלכם ייחשפו לציבור. יפה.

 כדור מרץ  – "כדורשק" מוכר בעולם כ-Footbag, משחק ההקפצות של כדור קטן בכל דרך אפשרית, ללא שימוש בידיים. איש מאיתנו לא ידע שזה שמו וכי מדובר במשחק בעל חוקים ומאפיינים מוכרים, אבל כולנו שיחקנו בו בבית הספר, בבסיס, בבית או בהפסקות בעבודה. חברה צעירה בשם "כדורשק ישראל" מייצגת בארץ את ארגון הכדורשק העולמי, מייבאת ומפיצה כדורים, חולצות וציוד נלווה, ומשום כך האתר שלה משמש כתחנה המרכזית של חובבי המשחק בארץ: יש בו הודעות על חוגים ותחרויות אזוריות, ומידע על סוגי המשחקים המקובלים בעולם. האתר מעמיד לרשות מועדון הלקוחות שלו צוות מומחי כדורשק, שיענו על כל שאלה. 
(מתוך: "עלו ברשת": מנהלת החשבונות המהירה בעולם, אילן יצחייק, פורסם: 30.09.07, Ynet אינטרנט)

שאלות:

  1. תיאור של אתר קיפר המובא לעיל, מובלט המשפט "אתר הברקה שנולד מצורך".  הסבירו מהו הצורך שעליו עונה האתר. האם האתר אכן עונה על הצורך שתואר? כיצד הייתם מגדירים את הביקוש לאתר כזה? באיזו דרך שיווקית בחרו מקימי האתר כדי לענות על הביקוש? פרטו תשובותיכם.
  2. בתיאור של אתר כדור מרץ המובא לעיל , מובלט המשפט "איש מאיתנו לא ידע... אבל כולנו שיחקנו בו...". תארו את הביקוש לאתר זה. מהי הדרך השיווקית  שנבחרה כדי לענות על הביקוש? פרטו תשובותיכם.


משימה שלישית
חברות ציבוריות רבות בחברה הישראלית מתמודדות חדשות לבקרים עם ביקוש בלתי רצוי של הצרכנים הישראלים. הביאו שלוש דוגמאות למסעי פרסום (קמפיינים) שמטרתם להציג מוצר (סחורה / שירות/ רעיון) כבלתי רצוי, נקיטה בשיווק נגדי. ציינו את המקור שבו השתמשתם.

 לשאלות רב-ברירה
 
לשאלת אירוע - רכבת
 לתרגול נוסף- שאלות פתוחות

סיכום

היחידה נפתחה בהגדרה למושג שרשרת הערך של מייקל פורטר. חשוב לארגון לעמוד על הדקויות של ערכי המוצר, כדי שיתאימם לביקוש בהווה, וייערך לביקוש העתידי. תוכניות אלה הן חלק מניהול השיווק של הפירמה.
הארגון מנתח כל העת את הביקושים השונים למוצריו, בשווקים שבהם הוא פועל או מעוניין לפעול בעתיד. את מצבי הביקוש השונים ממיינים לשמונה מצבים, ולכל מצב נדרשת פעילות שיווקית מתאימה.


חומרי עזר למורה ולתלמיד:

שמש מושגים - ביקושים:

לחץ להגדלה קישור ליחידת לימוד שלישית - רקע תיאורטי 


גרסא להדפסה גרסא להדפסה