עמלנט מבוא לסטטיסטיקה ושיווק-מלון מונחים משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
דף הבית|על האתר|מילון מונחים|יצירת קשר|שאלון משוב|מפת אתר
 
614,315 כניסות לאתר
 
גורמים עיקריים המשפיעים על התנהגות קנייה

יחידת לימוד שמינית

יעדי השיעור
פעילות
חומרי עזר

יעדי השיעור

 • התלמיד ידע להגדיר את הגורמים העיקריים המשפיעים על התנהגות הקנייה.
 • התלמיד ידע לפרט את הגורמים הפסיכולוגיים המשפיעים על התנהגות הקנייה (הנעה, תפיסה, למידה, אמונה, עמדה).
 • התלמיד יחזור ויתרגל את המשמעות של גורמים הנתונים לשליטתו של איש השיווק וגורמים שאינם נתונים לשליטתו אך הוא צריך להתחשב בהם.
 • התלמיד יכיר את הגורמים האישיים המשפיעים על התנהגות הקנייה.
 • התלמיד יכיר בחשיבות הגורמים החברתיים והשפעותיהם על הצרכן.
 • התלמיד יעמוד על חשיבות מנהיגי הדעה.

הקדמה
ביצוע פעולת הקנייה הוא התוצר החיובי של תהליך קבלת ההחלטות אצל הצרכן. גירויים מסוגים שונים משפיעים בצורות שונות על אותם צרכנים. היצרן / המשווק שואף למצוא את המידע המדויק והקרוב ביותר למציאות, בנוגע לתהליך קבלת החלטת הקנייה של הצרכן. קיים קושי רב לעמוד על הגורמים המפורשים המניעים את הצרכן לבצע את עסקת החליפין, ולכן נעשים ניסיונות ומחקרים רבים כדי לנסות ולהתקרב עד כמה שניתן לחיזוי ההתנהגות המבוקשת. כאשר חוקרים בני אדם והתנהגותם, רב הנסתר על הגלוי. אבל אם איש השיווק יודע מהם המשתנים שבשליטתו ומשתמש בהם, הוא יכול לכוון את תהליך הקנייה לסיום מוצלח מבחינתו, כלומר עבודת השיווק פורייה ומוצלחת יותר. הכרת המשתנים שאינם בשליטתו של המשווק, התייחסות אליהם וגמישות מולם, יוכלו לקדם את האסטרטגיה השיווקית שלו. מאמצים רבים מושקעים בחקר הגורמים המעורבים בתהליך קבלת החלטת הקנייה של הצרכן.

"ב-2004 הנהיגה מקדונלד'ס ישראל שינוי כולל, שבמסגרתו הוכנסו לתפריט סלטים וקינוחי פירות, הוספו סיבים וויטמינים ללחמניות, והמוצרים המטוגנים הושבחו באמצעות מעבר לשימוש בשמן נטול שומן טראנס ומופחת שומן רווי". (מתוך ). השינוי המשמעותי שעשתה מקדונלד'ס ישראל, ואחריה גם סניפים אחרים, הוא פועל יוצא של הלכי הרוח השונים מאלה שהיו בעבר בקרב הצרכנים, וכן שינויים סביבתיים שהשפעתם על צריכת מוצרי מקדונלד'ס ישראל היא ישירה ורבה.

פעילות

     ניתן לענית על המשימות במסמך וורד המצורף

משימה ראשונה
קראו את הכתבה "קווים סותרים לדמותנו - הצרכן הישראלי", מאת: קרן אהרון העוסקת במותג מרידול של טבע וענו על השאלות בקובץ וורד נפרד:

 1. כיצד בשיווק המותג מרידול  חברת טבע הצליחה לשלב את התפיסות הקיימות אצל הצרכנים?
 2. מהם הגורמים האישיים המשפיעים ביותר על רכישת המותג?
 3. הביאו דוגמאות מהכתבה לאמונות הקיימות אצל הצרכנים בנוגע לחברת טבע ולמותג מרידול.
 4. הביאו דוגמאות לביטויים חברתיים ותרבותיים המשפיעים על רכישת מוצרים כמו המותג מרידול.

משימה שנייה:
בני נוער חושבים ש"חלב זה לילדים". קראו את הכתבה "הכרות טובה עם קהל היעד מבטיחה מוצרי חלב מצליחים", 04/10/2006, מיכל איזנשטין, מאתר StoreNext, ופרטו בקובץ וורד נפרד:

 1. כיצד התמודדו בחברה עם העמדות הקיימות של בני הנוער כאשר רצו לשווק את המותג החדש.  
 2. את מי הייתם בוחרים כמנהיג דעה שיוכל לשנות את עמדותיהם של בני הנוער בישראל? נמקו בחירתכם.
 3. פרטו את המאפיינים של בני הנוער, המצויים בכתבה, על פי התרשים המופיע ברקע התיאורטי של הפרק.

משימה שלישית:
בקישור הבא תמצאו כתבה העוסקת במחקר שנעשה בסינגפור במטרה לשנות את תפיסות הצרכנים באשר לקנייה מקוונת (קנייה דרך האינטרנט). קראו את הכתבה וענו על השאלות בקובץ וורד נפרד: 

     לקריאת הכתבה

 1. מהן מסקנות המחקר שניתן ליישמן גם בישראל - אם מניחים כי המאפיינים בין שתי התרבויות, הישראלית והסינגפורית, זהים? 
  דגל סינגפור  דגל ישראל 
      
 2. מה לא ניתן ליישם בישראל כתוצאה מההבדלים בין התרבויות?
 3. האם תרומת המידע מהמחקר לפעילות השיווקית של החברות בארץ עולה על החיסרון של המחקר שנעשה על תרבות אחרת ולא ישראלית? נמקו תשובתכם.

משימה רביעית:
קראו את הכתבה מזון אורגני - כיוונים והתפתחויות, 07/12/2006, אילנה ברש, מאתר StoreNext, העוסקת במזון אורגני וענו על השאלות בקובץ וורד נפרד:

 1. מהם הגורמים האישיים שיש להם השפעה על רכישת מזון אורגני? סדרו את הגורמים לפי סדר חשיבותם.
 2. בנו פרופיל "צרכן אידיאלי" לקנייה ושימוש במזון אורגני על פי הכתבה. היעזרו בחומר הנמצא ברקע התיאורטי של הפרק.


 לשאלון רב-ברירה
 לשאלת אירוע - נעלי "קיק"
 לתרגול נוסף- שאלות פתוחות


חומרי עזר למורה ולתלמיד:

מפת גורמים: השפעות עיקריות להתנהגות קנייה
 קישור ליחידת לימוד שמינית - רקע תיאורטי. 


גרסא להדפסה גרסא להדפסה