עמלנט מבוא לסטטיסטיקה ושיווק-מלון מונחים משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
דף הבית|על האתר|מילון מונחים|יצירת קשר|שאלון משוב|מפת אתר
 
610,944 כניסות לאתר
 
תועלות מהמוצר וממערכת השיווק

יחידת לימוד שנייה

יעדי השיעור 
פעילות
חומרי עזר

יעדי השיעור

  • התלמיד ידע את ההגדרה למונח תועלת.
  • התלמיד יבחין בין תועלות הנובעות מהמוצר עצמו לבין תועלות הנובעות מהמערכת השיווקית.
  • התלמיד יבין כיצד המשווק משתמש בתועלות מהמוצר כאשר הוא קובע את פעילותו השיווקית.
  • התלמיד יפרט  את פעילות המשווק בהקניית התועלות  לצרכן.

הקדמה
העיסוק העיקרי בשיווק הוא קיום עסקאות חליפין בכסף בין היצרן, המציע מוצר, ובין הצרכן, המבקש לרכוש את המוצר תמורת כספו. עסקאות אלה הן ביטוי ליישום התוכנית שקבע לעצמו היצרן (תמהיל שיווק), ומן הצד האחר, הסכמת הצרכן לתנאי העסקה וציפייה שלו לסיפוק צרכיו. כדי שהעסקאות תבשלנה, היצרן מקדיש תכנון רב ומאמצים ניכרים בהחדרת תועלות למוצר שהוא ישווק. מטרתן של תועלות אלה היא להביא את הצרכנים הפוטנציאלים לראות במוצר המשווק ככזה שימלא את צורכיהם ורצונותיהם.  אם הצרכן הפוטנציאלי ימצא שהתועלות המוצעות מתאימות לסיפוקו, הוא יניע עצמו  ויעשה מאמצים להשיג את התשלום - הכסף הנדרש בעבור המוצר המשווק, כדי שצרכיו ורצונותיו יתמלאו במלואם, וכך העסקה תצא לפועל.    

הצגת התועלות שהמוצר עתיד לספק - צרכן/יצרן - תמורה כספית

בשיווק מדברים על התפיסה השיווקית, שהיא האסטרטגיה המנחה את היצרן בקביעת תמהיל השיווק שלו, כך שהעסקאות תצאנה לפועל. התפיסה השיווקית התפתחה במיוחד בפירמות העוסקות במוצרי צריכה ובפירמות גדולות. חשיבות הגישה השיווקית גדלה ככל שהתחרות קשה יותר, ככל שחיוניות המוצר בסל הצריכה נמוכה יותר, וככל שההחלטה על קניית המוצר מבוססת יותר על שיקול דעת ופחות על תכונות ומדדים המתלווים למוצר.
לפיכך, על פי התפיסה השיווקית הצרכן רואה במוצר צרור תועלות: פונקציונליות, כלכליות, פסיכולוגיות וחברתיות. בסופו של דבר תועלות אלה יקבעו את הקנייה של המוצר או השירות ואת שביעות הרצון שלו ממנו.
המונח תועלת הוטבע בתורות הכלכליות המסורתיות, אבל בתורות אלה לא פותחו מדדי תועלת רגישים ומהימנים שיסייעו לכימות התועלת, דבר שמנסים לעשות במחקרי שוק שונים.
עסקה שיווקית מבוצעת משום שכל אחד מהצדדים בחליפין סבור שהתועלת שהוא מקבל גדולה או חשובה יותר ממה שהוא נותן בתמורה. התועלת יכולה לבוא לידי ביטוי בכסף, במוצר פיזי או בשירות, בכבוד או בכל דבר אחר המספק צורך מיידי או עתידי, בין במישרין ובין בעקיפין.
התועלת שרואה הצרכן במוצר קשורה קשר הדוק לתפיסת הצרכן. תפיסת זו מקורה הן בתכונות הפיזיות  של המוצר, כמו גודל, צורה וכדומה, והן בניסיון האישי של הצרכן עם אותו מוצר או מוצרים
דומים לו, כשאלה מתורגמים בחושיו לתמונה. תמונה כזו שיוצר לו הצרכן באופן סובייקטיבי, לא תמיד תהיה בעלת קשר הכרחי לתכונותיהם של המוצרים בפועל. תפיסה זו היא בעלת חשיבות רבה בבחירת תמהיל השיווק של הפירמה.

פעילות

 ניתן לענות על המשימות במסמך וורד המצורף

משימה ראשונה
קראו את הכתבה  "איך יוצרים מותג אהוב", דן הרמן, שיווק ופרסום Ynet 12/2/06
התייחסו לשאלות הבאות בקובץ וורד נפרד

שאלות
1. העתיקו את ההגדרה של הכותב ל"אהבה למותג".

2. בפסקה החמישית מצוינים שמות מותגים. רשמו ליד כל אחד מהם מהו המוצר הנמכר  ומהי הציפייה של הצרכנים מהמותג.

  • M & M
  • IKEA
  • BMW
  • NOKIA
  • GOOGLE

3. תחת הכותרת "איך יוצרים תועלת חשובה ונדירה?" מצוינים ארבעה מותגים. נתחו כל אחד מהם על פי "התועלת הנדירה" (כפי שמגדיר הרמן), המתווספת למוצר עצמו, שאותו מייצרת ומשווקת החברה.

משימה שנייה
לפניכם שני קישורים: האחד של רשת למכירת ספרים סטימצקי  והשני של  רשת שיווק מוצרי צריכה (סופרמרקט). היכנסו לכל אחד מהם ורשמו בקובץ וורד נפרד כיצד באה לידי ביטוי כל תועלת  Blue Center מהמערכת השיווקית שמעניק נותן השירות המוצע לצרכן.

 לשאלות רב-ברירה
 לשאלת אירוע - נופש בחו"ל
 
לתרגול נוסף- שאלות פתוחות

סיכום
התועלת היא השימושיות של מוצר או שירות מנקודת ראותו של המשתמש, המספקת רצונות או מטרה מסוימת. זהו שם נרדף  לטובות הנאה שמקבל צרכן  מהמוצר, שהן הרבה יותר מאשר המוצר הפיזי עצמו ויותר מהשימוש הפונקציונלי שלו.
במקרים רבים צרכנים יכולים להתלבט בין מותגים ולא בין מוצרים דווקא, כיוון שהמוצרים הפיזיים עצמם דומים בתועלת הפונקציונלית שלהם ויספקו את הצורך השימושי באותה המידה. אך למותגים שונים תהיינה תועלות חברתיות או רגשיות נוספות ושונות שתבחנה  את המוצרים הללו מאחרים.
בעיקרו של דבר, כל ארגון חייב להיות מסוגל להשיב על שאלת הלקוח: "מדוע אני צריך לקנות מכם?"
דוגמה: ארגון המוכר אופניים לא יעסוק רק בנושא הנוחות שבשימוש באופניים אלא יזכיר תכונות ותועלות נוספות כמו חיסכון בדלק, שמירת הסביבה, שמירה על הכושר הגופני וכדומה.

חומרי עזר למורה ולתלמיד:

שמש מושגים - תועלות:

שמש מושגים - תועלות קישור ליחידת לימוד שנייה - רקע תיאורטי 


גרסא להדפסה גרסא להדפסה