עמלנט מבוא לסטטיסטיקה ושיווק-מלון מונחים משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
דף הבית|על האתר|מילון מונחים|יצירת קשר|שאלון משוב|מפת אתר
 
610,963 כניסות לאתר
 
עיבוד נתונים

יחידת לימוד ארבע עשרה

עיבוד נתונים ודו"ח מחקר

עיבוד נתונים
לאחר איסוף נתונים, יש לעבדם ולהפיק מהם מידע ע"י שימוש בכלים סטטיסטים ואחרים, וכן להציג קשרים, או אי קשרים בין משתנים, מגמות, עוצמות וכו'.
השלבים המרכזיים המקובלים בתהליך עיבוד הנתונים הם: סילום, עריכה וקידוד, ליווח, ניתוח מתאם וניתוח רב –משתני.

סילום: החוקר מחבר שאלות הניתנות לעיבוד וסיווג המשתנים הנחקרים, ועל ידי כך ניתן לקבוע יחסים בין הנתונים שהופקו. באמצעות סולמות מדידה הנבדלים זה מזה בתכונות מתמטיות וסטטיסטיות, ניתן לקבוע יחסים בין ערכי המשתנים שהופקו.

עריכה וקידוד: בשלב זה החוקר מנפה נתונים מוטעים, ובודק אם הושמטו נתונים רלוונטיים. הוא  ממספר את הנתונים הכשרים.

ליווח: תאור הנתונים בצורה גרפית, ו-או באמצעות פרמטרים כמו שכיח, ממוצע, חציון וכו'.

ניתוח מתאם
:  קביעת רמת המתאם בין ערכי המשתנים.

ניתוח רב משתני
:  החוקר בודק את הקשר לפי מספר משתנים בו זמנית.

דו"ח מחקר- מסקנות והמלצות
דו"ח המחקר צריך לענות על המטרות שהוצבו בתחילתו, ולהיות כתוב בצורה נאותה וברורה להבנה.
ראשי הפרקים העיקריים שמופיעים בדו"ח המחקר הם: 

  •  נושא המחקר.
  •  תוכן עניינים.
  •  סיכום מנהלים: זהו חלק חשוב היות ורבים קוראים רק סיכום זה, ולכן יש להצביע על הנקודות המרכזיות.
  •  מבוא: בכדי לספק רקע היסטורי והבעייתיות שבעקבותיה בוצע המחקר.
  •  גוף העבודה: מתודולוגיה, שיטת העבודה, גודל המדגם, אוכלוסיית המדגם, אזורי הסקר וכו'.
  •  תוצאות: ממצאי הסקר  בצורת תרשימים, גרפים, סטטיסטיקות וחישובים מתמטים, טעויות וסייגים.
  •  מסקנות והמלצות.
  •  נספחים.גרסא להדפסה גרסא להדפסה