קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
 מוסדות
 ארגוני סביבה
 ארגוני סחר הוגן וזכויות
 מוסדות אקדמים
 ארגוני מעצבים בעולם
 תערוכות מפתח
מקורות וקישורים
 
הקרן הקיימת לישראל

הרעיון להקים את הקק"ל עלה בקונגרס הציוני הראשון בשנת 1897. יוזם הרעיון היה פרופ' צבי הרמן שפירא, מראשי חובבי ציון שאף הגה את הקמת האוניברסיטה העברית בירושלים. על פי הצעתו, תפקידה של הקק"ל הוא להיות קרן לרכישת קרקעות עבור היהודים בארץ ישראל. הרעיון מומש כמה שנים לאחר מכן כאשר הקרן הוקמה בשנת 1901, במהלך הקונגרס הציוני החמישי בבאזל, בתמיכתו של הרצל ונוהלה על ידי ההסתדרות הציונית. ב – 1902 התמנה יונה קרמניצקי ליו"ר הראשון של קק"ל שמשרדה הראשי מוקם בוינה. קרמניצקי יזם שלושה מפעלים ייחודיים המלווים את הקרן מראשית ימיה ועד היום: ספר הזהב, בו רשומים בעלי שמחה בתמורה לתרומה שלהם, או של מברכיהם, לקרן, בולי הקרן הקיימת, שרכישתם תממן חלק מפעולותיה וישמשו גם ככלי תעמולתי ורעיון נוסף של חיים קליינמן, פקיד בנק מגליציה המזרחית, "הקופסא הכחולה", אותה קופת חיסכון שהעמיד בכל בית ועליה ציור מפת ארץ ישראל.


מתוך אתר הקרן הקיימת לישראל, סיפורה של הקופסא הכחולה

בשנת 1907 הועברו משרדי קק"ל מוינה לקלן שבגרמניה ובקונגרס הציוני השמיני הועמד בראשה מקס בודנהייהמר. באותו קונגרס הוחלט גם על הקמת "המשרד הארצישראלי" שבאמצעותה תנהל הקק"ל את רכישת הקרקעות. בראש המשרד עמד הד"ר ארתור רופין ומשרדו מוקם ביפו. בעשור השני לפעילותה מרחיבה קק"ל את פעילותה גם ליישוב הקרקעות שנרכשו וגם למפעלי חינוך וייעור. במהלך שנות השלושים עוברת הנהלת הקק"ל לירושלים, בהנהגת מנחם אוסישקין וממשיכה בפעילותה. את רוב רכישות האדמה היא מבצעת באמצעות חברת "הכשרת היישוב" שבראשה עמד יהושע חנקין. בשנות הארבעים, נלחמת קק"ל בגזירות הספר הלבן האוסרות על מכירת אדמות ליהודים ולמרות הפרעות של 1936-1939 ממשיכה במפעל הייעור ומסייעת בהקמת יישובי חומה ומגדל. עד להקמת המדינה רכשה הקרן יותר ממיליון דונם אדמה. עם הקמת "מנהל מקרקעי ישראל" בשנת 1960 צומצמו תחומי העיסוק של קק"ל. כיום עיקר עיסוקה הוא בפיתוח בר קיימא ובשימור הסביבה ובעיקר היערות. הקרן מפתחת יערות קהילתיים, אתרים ואף השתלבה בפרויקט האו"ם לנטיעת מיליארד עצים להפחתת כמות הפחמן הדו-חמצני למניעת התחממות כדור הארץ. בראש הקרן כיום (2007) עומד חבר הכנסת לשעבר יחיאל לקט.     

  אתר הבית של קק"ל

  


גרסא להדפסה