קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
 מוסדות
 ארגוני סביבה
 ארגוני סחר הוגן וזכויות
 מוסדות אקדמים
 ארגוני מעצבים בעולם
 תערוכות מפתח
מקורות וקישורים
 
נציבות הדורות הבאים

גוף תוך-פרלמנטרי, א-פוליטי שהוקם בשנת 2001 ומטרתו לבחון את החוקים שמחוקקת הכנסת מתוך ראייה כוללת לעתיד, כלומר לבצע בקרה לגבי ההשלכות העתידיות של כל חקיקה. על נציב הדורות הבאים לבחון את החוקים המוצעים ולהביא את חוות דעתו בפני הממשלה עוד במהלך תהליך החקיקה כדי למנוע נזק עתידי. בסמכותו של הנציב לחוות את דעתו גם בנושאים שאינם קשורים לחקיקה ממש אלא בכל נושא בו יש לדעתו השלכה לדורות הבאים. לשם ביצוע תפקידו רשאי הנציב לדרוש ולקבל כל מסמך העשוי לסייע לו. תחומי פעילות הנציבות מגוונים וכוללים את איכות הסביבה, משאבי טבע, מדע, פיתוח, חינוך, בריאות, משק, כלכלה, דמוגרפיה, תכנון ובנייה, איכות חיים, טכנולוגיה, משפטים ולמעשה כל עניין המשפיע על חיינו בעתיד. על כל הנושאים הללו אמור הנציב להגיש דוח שנתי לכנסת. נציב הדורות הבאים הראשון והנוכחי (2007) הוא השופט בדימוס שלמה שהם. נציבות הדורות הבאים רואה  בפיתוח בר קיימא את אחת ממטרות היסוד שלה. למעשה, עומד רעיון זה בבסיס הנציבות כיוון שעליה לדאוג לעתיד בר קיימא. בעקבות "פסגת ריו דה ז'נירו" מ – 1992 והמסמך שהונפק בסיכום הפסגה המכונה "אג'נדה 21", העביר הנציב למשרד להגנת הסביבה את המלצותיו לגיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא. ב-14 במאי 2003, התקבלה בעקבות כך, החלטת ממשלה לקידום אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא בישראל, המסתייעת במשרדי הממשלה השונים ובגופים חיצוניים העוסקים בנושא איכות הסביבה. הצעת חוק לפיתוח בר קיימא הוצגה על ידי חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאור וח"כ לאה נס בשנת 2004 ולגביה הגיש הנציב את נייר העמדה המדגיש את חשיבותו.

 

 קישור לאתר נציבות הדורות הבאים

 


גרסא להדפסה