קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
 מוסדות
 ארגוני סביבה
 ארגוני סחר הוגן וזכויות
 מוסדות אקדמים
 ארגוני מעצבים בעולם
 תערוכות מפתח
מקורות וקישורים
 
המשרד להגנת הסביבה

המשרד הוקם ב- 25 בדצמבר 1988, בשם "המשרד לאיכות הסביבה" בראשותו של רוני מילוא, השר הראשון של המשרד. ביוני 2006 ביקש גדעון עזרא, השר המכהן בתפקיד (נכון לשנת 2007) לשנות את שמו ל"המשרד להגנת הסביבה".  להקמת המשרד קדם "השירות לאיכות הסביבה", שפעל בניהולו של הד"ר אורי מרינוב מתוך משרד הפנים החל מ- 1976. כשהוקם המשרד לאיכות הסביבה, הייתה זו הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל שנושא איכות הסביבה קיבל תוקף חוקתי ופוליטי. בתחילת הדרך הוגדרה מטרת המשרד כשמירה על הסביבה, אך בשלבים מאוחרים יותר הוא קיבל סמכויות נוספות, שהועברו ממשרדי ממשלה אחרים.
המשרד פועל בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית. ברמה הארצית תפקידו לנסח מדיניות כוללת ותקנים לשמירה על איכות הסביבה. ברמה המחוזית  חולקה הארץ לשישה מחוזות, חלוקה המקבילה לחלוקה של משרד הפנים. תפקיד המשרד הוא לדאוג לצרכים הייחודיים של כל מחוז, צרכים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה, לפקח על יישום המדיניות הארצית ואכיפת החוק, וליזום פרויקטים סביבתיים. ברמה המקומית המשרד תומך ב- 47 יחידות סביבתיות שהוקמו בערים וביישובים שונים. אלו הם ארגונים מוניציפליים השייכים לרשויות המקומיות, ותפקידם לדאוג לנושאים הסביבתיים ברמה המקומית. יחידות סביבתיות אלו מקיימות קשר רציף עם המשרד להגנת הסביבה כדי לקבל ממנו תמיכה והנחיה מקצועית. היחידות עוסקות בניטור אוויר, פיקוח ובקרה על זיהום תעשייתי, תכנון סביבתי, טיפול במפגעי רעש, רישוי עסקים, חינוך סביבתי, אקולוגיה חקלאית, ייעוץ סביבתי לראשי הרשויות ופיתוח הקשרים עם גורמי חוץ כמו משרדי ממשלה וגופים נוספים. באחריות המשרד להגנת הסביבה נמצאים רשות הטבע והגנים, החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (מפעילת אתר הפסולת ברמת חובב), רשות נחל הירקון ורשות נחל הקישון.


 אתר המשרד להגנת הסביבהגרסא להדפסה