קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
 מוסדות
 ארגוני סביבה
 ארגוני סחר הוגן וזכויות
 מוסדות אקדמים
 ארגוני מעצבים בעולם
 תערוכות מפתח
מקורות וקישורים
 
רשות הטבע והגנים

הרשות הוקמה ב- 1998 בעקבות איחוד של שתי רשויות נפרדות, שהיו מופקדות האחת על הגנים הלאומיים ואתרי מורשת והאחרת על שמורות הטבע. איחוד שתי הרשויות נעשה עקב חשש גובר להרס הטבע והנוף בגין הפיתוח הכלכלי והתחבורתי בישראל, האצת תהליכי העיור והגידול המהיר באוכלוסייה. לרשות שלושה יעדים עיקריים:

1. שמירה על המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות ונופי הארץ בגנים הלאומיים, 
   בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים
2. שמירה וטיפוח אתרי מורשת בגנים לאומיים ושמורות טבע למען קהל המבקרים
3. הסברה וחינוך לשמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת, לצורך הגברת מודעות הציבור לנושאים אלו

כדי להשיג יעדים אלו הרשות מטפלת בשימור וניהול שמורות הטבע, עוסקת באכיפת החוק באמצעות פיקוח וענישה, יוזמת חקיקה בנושאי שמירת הטבע והנוף, מפקחת על תכנון בנייה והקמה של תעשייה, חקלאות, מחנות צבא, כבישים וכל מבנה העלול לפגוע בשימור הסביבה והנוף, עוסקת בניטור נחלים ומקורות מים ופועלת בשיתוף עם גופים בינלאומיים לשמירת הסביבה. כמו כן עוסקת הרשות בחינוך ובהסברה על ידי הדרכה בשמורות הטבע, בתנועות הנוער, בבתי ספר, במתנ"סים ובמחנות צה"ל.

 קישור לאתר רשות הטבע והגנים


 


גרסא להדפסה