קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
 מוצרים
 מתקנים
 סביבות
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
מבוא – קריטריונים להערכת תוצרים בתפיסת הקיימות

על פי עקרונות העיצוב העונים למשנתם של מקדונאו ובראונגארט (McDonough and Braungart), הידועים בשם הכולל  עיצוב "אקו-אפקטיבי", תוצרי העיצוב  צריכים לעמוד במספר תקנים עיקריים:  צדק חברתי, סחר הוגן, כלומר, כלכלה הוגנת לכל המעורבים, למעצב, ליצרן, לפועלי הייצור ולצרכן, ובתקן האקולוגי של אי-זיהום, חיסכון במשאבים והתחדשות – על ידי שימוש באנרגיות מתחדשות (שמש, רוח). עמידה בכל התקנים האלה הופכת את התוצר המעוצב לתוצר מיטבי (אופטימלי), המסייע לשפר את איכות החיים והסביבה ותורם לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של העולם כולו. מאז שנות התשעים של המאה ה-20, שבהם פרסמו מקדונאו ובראונגארט את עקרונותיהם במאמרם "המהפכה התעשייתית הבאה", הלכו והתרבו מאמצי המעצבים לעמוד בשלושת התקנים האלה. ואולם, סביר להניח כי מעטים המוצרים המופצים תחת קטגוריות של  "עיצוב ירוק", "עיצוב אקולוגי" או "עיצוב מקיים" העומדים במלואם בכל התקנים של עיצוב מקיים. לפעמים התוצרים ממלאים אחר תנאים חלקיים של התפיסה, למשל אלה הקשורים לצדק חברתי, או כאלה המתייחסים לצמצום הזיהום, על ידי מיחזור חלקי של חומרים או שימוש חוזר, או על ידי כך שהם מביאים לשימוש חסכוני של אנרגיה, או בעצמם מתקנים היוצרים אנרגיה מתחדשת או מפיקים משאבים מחודשים. עם זאת, ניתן להתייחס את תוצרים רבים עם "כוונות ירוקות- אקולוגיות- מקיימות", העונים רק לחלק מתקני העיצוב המקיים, כאל שלבים בקידום העיצוב בתפיסה המיטבית (האופטימלית), המקיימת. מתוך כך נוצר מאגר מוצרים שנולדו מתוך "חשיבה  חברתית סביבתית", שהלכו והצטברו במהלך המאה ה-20 והמאה ה-21 עד כה, בשנת 2007. מאגר זה כולל מוצרים שעוצבו ויוצרו לפני הפרסומים של  מקדונאו ובראונגארט  ולאחריהם.

המוצרים האלה נחלקים למספר סוגים. המעצב אדווין דצ'בסקי  מכנה את "המוצר המקיים" בשם הנרדף מוצר בעל "יופי טוטאלי". הוא מתרגם את הממד האסתטי לממד היופי, המחליף את הכיעור, שגורם המוצר שלא ניתן להעריכו כמוצר מקיים ולו באופן חלקי.  על פי ניסוחו, המוצר המקיים, הנשען במידה רבה על משנתם של מקדונה ובראונגארט, משרת בצורה הטובה ביותר את האדם, את הרווח הכלכלי ואת כלל כדור הארץ. הוא מציג חמישה עקרונות לתוצר מקיים מיטבי (אופטימלי):

  • מחזוריות המוצר: המוצר עשוי מחומרים אורגניים מתפרקים או מחומרים מינרליים הניתנים למיחזור מתמיד, עד אינסוף.
  • המוצר מבוסס אנרגיה מתחדשת, בכך שבתהליך הייצור והשימוש שלו הוא צורך רק אנרגיה מתחדשת, מחזורית ובטוחה.
  • המוצר בטוח: כל חומר לוואי המשתחרר ממנו לאוויר, למים, לאדמה או לחלל אינו מהווה סכנה לבני-אדם, לבעלי-חיים או לסביבה, אלא, אדרבא,  משמש הזנה למערכות אחרות.
  • המוצר יעיל,  בכך שבתהליכי הייצור ובאופי השימוש שלו הוא צורך ב-90% פחות אנרגיה, חומרים ומים מאשר מוצרים שאינם מעוצבים ומיוצרים מתוך תפיסה מקיימת.
  • המוצר חברתי,  בכך שבתהליכי הייצור ובאופי השימוש שלו הוא תומך בזכויות האדם ומשרת צדק חברתי.

מתוך תחקיר שערך דצ'בסקי בשנת 2001 על כ-500 מוצרים, 99% מהם מקיימים אחד או שניים מהעקרונות האלה.

עיקרון נוסף המתייחס במידה רבה למוצרים הנכללים בתחום העיצוב המוכר כ"עיצוב תקשורת חזותית", אך לא רק אליו, הוא:

  • המוצר מקדם את התפיסה המקיימת:

א. בכך שהוא מעורר מודעות בקרב הקהל הרחב בכל הנוגע לכל העקרונות שהוזכרו למעלה, על "היופי המקיים" ו"הכיעור" הסביבתי והחברתי הנוצרים מהיעדר מוצרים מקיימים והתנהגות מקיימת. מוצרים כאלה גם מעודדים התנהגויות ופעילויות למען החברה והסביבה, ויכולים גם להוקיע התנהגויות ופעילויות המזיקות לחברה ולסביבה. למשל, ניתן להתייחס לספרו של דצ'בסקי ולאתר שלו, ובמיוחד לסמלי הלוגו שעיצב כאל מוצר מקדם כדי לסמן את העקרונות שהגדיר כקריטריונים להערכת מוצרים על פי תפיסת הקיימות.

ב. בכך שהוא מפיק אנרגיות ומשאבים מתחדשים - מתקנים להפקת אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח, או מתקנים להפקת מי טל וערפל, למשל, או שהוא תומך בהתנהגויות סביבתיות וחברתיות, כמו המכשיר לייצור קומפוסט, למשל.

מגוון מוצרי העיצוב שבאים בהם לידי ביטוי עיקרון אחד, יותר מעיקרון אחד, או כל העקרונות האלה דומה בחלקו למגוון מוצרי העיצוב המשרתים את האדם וסביבתו. יש בהם מכשירים, מתקנים, כלים, ריהוט, סביבות, בגדים, רהיטים, כלי רכב, אריזות, כרזות, אתרי אינטרנט. בתוכם יש להבליט במיוחד את המוצרים שניתן להגדירם כבעלי עיקרון המוצר המקדם, אלה שהומצאו ונועדו באופן מיוחד להפיק, לתמוך, לקדם  ולעודד רעיונות, התנהגויות ופעילויות סביבתיות וחברתיות.

בפרק זה ייבחנו מוצרים שונים שבאים בהם לידי ביטוי עיקרון אחד או כמה מהעקרונות שהוזכרו לעיל, והם יוערכו על פי הקריטריונים האלה.


גרסא להדפסה