קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
 מוצרים
 מתקנים
 סביבות
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
גינה אקולוגית

כחלק מהתפיסה האקולוגית הכללית התופסת תאוצה ברחבי העולם בשנים האחרונות, אנשים החלו לעשות למען קידומה, כל אחד בביתו. הגינה האקולוגית, או הגינה האורגנית, היא חלק ממגמה זו. בנוסף, הגינה האקולוגית היא גם חלק מתפיסת עולם הקשורה בבריאות ובאכילת מוצרים טבעיים שלא זוהמו על ידי חומרי הדברה או הונדסו על ידי אדם בתהליכים לא טבעיים.

בתי ספר רבים בישראל ובעולם עושים שימוש בגינה האקולוגית כחלק מתהליך חינוכי העוסק הן בחקלאות כערך והן, ובעיקר, בחינוך לפיתוח בר-קיימא ולשמירה וטיפוח של הסביבה. נושא החקלאות, שהיה מקובל במערכת החינוך לפני 30 שנה ויותר כערך חינוכי ונעלם מעל למפה החינוכית, חוזר שוב בלבוש חדש עם הגינה האקולוגית.  


גן בסביבה טבעית, מקור: ויקיפדיה

המודעות לפיתוח בר-קיימא הובילה את ממשלת ישראל להקים בשנת 2003 ועדה מקצועית לגינון אקולוגי בר-קיימא מטעם המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף במשרד החקלאות. תפקיד הוועדה הוגדר כגיבוש עקרונות ישימים לתכנון, ביצוע ואחזקה של גנים בני- קיימא בישראל, תוך התחשבות מרבית בסביבה. בוועדה חברים אדריכלים ומעצבי נוף, אגרונומים, בוטנאים, אקולוגים, גננים ומדריכים.

בדיוני הוועדה הוגדר גינון אקולוגי ובר-קיימא כ"גינון העונה לצורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע במשאבים שיעמדו לרשות הדורות הבאים", ונוסחו הקריטריונים הבאים:

1. גן בר-קיימא הוא גן המקיים עצמו במינימום התערבות לטווח ארוך או בפגיעה מזערית בסביבה, תוך התחשבות במטרות ובשימושי הגן.
2. בכל גן יכולים להתקיים עקרונות אקולוגיים. מרבית הגנים אינם מהווים מערכת אקולוגית
(Ecosystem) יציבה, שכן נדרש ממשק של התערבות חיצונית.
3. בגן בר-קיימא מתקיימים יחסי גומלין חיוביים בין הסביבה לאדם. בגן זה רואים את האדם ואת צרכיו כחלק מהסביבה.
4. בתכנון הגן ובאחזקתו יש להתחשב בתהליכים דינמיים המתרחשים בגן במהלך השנים כגון תחרות בין צמחים, הצללה הדדית, נשורת עלווה וכדומה. גן זה משתלב בשינויים העונתיים החלים במקום שבו הוא נמצא.
5. זהו גן המשלב טכנולוגיות התורמות לשימור ולשימוש מושכל במשאבי הסביבה (דוגמת שימוש באנרגיות מתחדשות, מים, קרקע).
6. בגן בר-קיימא ניתן ליישם מגוון שיטות ידידותיות לסביבה (כגון: גננות אורגנית, פרמאקולצ'ר (Permaculture) , גננות ביו-דינמית ועוד).
7. גן בר-קיימא מכיל מרכיבים שונים צמחיים ופיזיים (מסלע, טופוגרפיה), התורמים להעשרת המגוון הביולוגי. 
8. גן בר-קיימא מיועד למשוך בעלי חיים מקומיים על ידי יצירת סביבת חיים תומכת בעבורם (לדוגמה: פירות, מקור מים או סבך צמחייה).
9.  גן בר-קיימא הוא גן שמשתמשים בו בחומרי תשתית מקומיים.
10. גן ללא רעלים - בגן בר-קיימא נעשה שימוש מינימלי ומסויג בחומרים להדברת עשבים ופגעים. יש עדיפות למניעה, לבקרה ולניטור (pest control) ולא להדברה עצמה. במקרה של הופעת פגעים תינתן עדיפות להדברה בשיטות ידידותיות לסביבה - שיטות אגרוטכניות, פיזיקליות וכדומה.
11.  בגן בר-קיימא מתקיים שימור ושילוב של ערכי נוף, טבע ומורשת של האזור.
12.  יש ליצור איזון בין הוצאה של משאבים בגן לבין הכנסת משאבים. רצוי להפחית את השימוש באנרגיה בגן (אנרגיה פוסילית, הפחתת דישון והשקיה) ולצמצם את הוצאת האנרגיה מהגן (הפיכה לקומפוסט או בניית טרסות כדי לשמר את המים בגן).

הגן האקולוגי, אם כן, מתאפיין בחיסכון במים על ידי שימוש נכון בצמחים; גיוון במיני הצמחים וצמחים שאינם צורכים הרבה מים; השקיה מבוקרת בטפטפות; הקטנת שטחי הדשא וחיפוי הקרקע; שימוש בדשנים אורגניים כמו קומפוסט שאותו ניתן להכין בקומפוסטר ביתי ידידותי לסביבה; המגוון הרחב של סוגי שתילים מדמה סביבה טבעית. בגן האקולוגי נעשה שימוש בשיטות טבעיות לחיסול מזיקים במקום חומרי הדברה – כגון שימוש בבעלי חיים, למשל קיפודים הטורפים חלזונות, או צפרדעים וציפורים הטורפים חרקים, וכן שימוש בזרמי מים חזקים לסילוק כנימות או גלי קול לסילוק חולדים. לאחרונה פותחה במרכז להדברה משולבת של "מחקר ופיתוח צפון", בראשותו של ד"ר חיים ראובני שיטה להתערבות בחיי המין של זבוב הפירות ועש התפוח ולהקטנת הרבייה הטבעית שלהם.
הגן האקולוגי גם מעוצב בפריטים בשימוש משני, כגון עציצים, אדניות ממוחזרות מצמיגים, או חפצים נוספים לקישוט או לתמיכות בצמחים, המוסיפים עניין אסתטי.  

 


מקורות וקישורים

 אתר עץ בעיר תל-אביב
 אתר ידיעון הגינה האורגנית
 גלון, י., הצעה לעקרונות גינון בר-קיימא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 


גרסא להדפסה