קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
מיחזור מלא או חלקי

מִיחזוּר הוא שם המקיף מגוון גדול של פעולות שבהן מפרקים ומעבדים פסולת  ומחזירים אותה למצב של חומר גלם שישמש לייצור מוצרים חדשים. במיחזור קיים פוטנציאל לחיסכון בחומרי גלם ראשוניים ("בתוליים") מצד אחד, והפחתה אפשרית בכמויות הפסולות, שסוגים שונים ממנה עלולים להפוך לזיהום ( זיהום קרקע)  מצד אחר. לכן למיחזור יש חשיבות כלכלית ואקולוגית.

 קרוב לוודאי שהאדם עסק במיחזור משחר ההיסטוריה, ופעל לפי הכלל, התקף גם בימינו, שעל פיו "פסולת בעבור האחד יכולה להיות הזדמנות למימוש בעבור האחר". בתקופות שקדמו למהפכה התעשייתית, תמך המיחזור בתעשיות ובאמצעי ייצור הנחשבים מסורתיים והיווה חלק בלתי נפרד מהן.

מבדילים בין מיחזור מלא לבין מיחזור חלקי (או משני). מיחזור מלא משיב את הפסולת למצב חומר גלם ראשוני, ואילו במיחזור חלקי נעשה שימוש כלשהו בפסולת, אך מבלי להשיבה למצב של חומר גלם ראשוני.

פחית שתייה, ויקיפדיה
פחית שתייה, ויקיפדיה

לדוגמה: פחיות של משקאות קלים העשויות אלומיניום מותכות לגוש אלומיניום ראשוני, שממנו ניתן לעשות פחיות חדשות או מוצרים אחרים מאלומיניום. לעומת זאת, שבבים, המהווים פסולת בתעשיית העץ, מוספים לדבקים שונים ומוסבים ללוחות סיבית או מנוצלים כמצע לגידול פטריות ואינם (מ)מוחזרים להיות עץ.

בתקופות שקדמו למהפכה התעשייתית האדם עשה שימוש במגוון קטן יחסית של חומרים. הסביבה הקרובה הייתה מקור שממנו הוא יכול היה למשוך באופן כמעט מיידי חומרים זמינים שאותם היסב, בסדרה של פעולות תעשייתיות פשוטות יחסית, לצרכיו השונים: העץ, האבן, האדמה, תוצרים מהחי והצומח וכדומה. צרכיו של האדם היו מועטים, שלא לומר צנועים, וגם מספרם של בני האדם על פני כדור הארץ היה מועט.

 אבן
  אבן ועץ
      עץ   


חומרים "סינתטיים" ("מלאכותיים") ( "סוגי חומרים") כמעט ולא היו בשימוש. לכן, פסולת חומרית שנוצרה מאותן פעולות לא הייתה מרובה ולא נחשבה מזהמת. כמו כן, הסביבה, שהייתה גדולה ובריאה, הייתה מסוגלת לקלוט ולפרק חומרי פסולת באופן טבעי.

בנוסף, אמצעי שינוע והעברה של חומרים ממקום למקום היו מוגבלים בנפחם. משום כך, רק מוצרים וחומרים מועטים הועברו למרחקים גדולים, עובדה שהגבילה את היווצרותם של מאגרים שבהם ריכוז חומרים מסוימים גבוה באופן משמעותי מריכוזם הטבעי.

ככל הידוע לנו, הטיפול בפסולת כהגדרתה לא היה מעוגן בתקינה או חקיקה. יחד עם זאת, בתרבויות שונות בעולם הטיפול בזיהומים ובמזהמים היה מעוגן בקודים, בצווים ובחוקים ברורים, שיישומם נועד לרוב להרחיק ולבודד את גורמי הזיהום כדי לשמור על בריאות הציבור וניקיונה של סביבת המגורים. לדוגמה: בתרבות היהודית, הציווי לשמור על ניקיון המחנה מוזכר כבר במקרא.

במאות האחרונות ובימינו, בעיקר לאחר המהפכה התעשייתית, ועם השינויים וההתקדמות בחשיבה ובמחקר המדעי, אנו עדים לפיתוח היכולות הטכנולוגיות של בני האדם ולשכלול אמצעי הייצור. שכלול אמצעי הייצור הוביל ליכולת להגדיל משמעותית את נפח הייצור של מוצרים שונים, שלחילופין חייב אספקה הולכת וגדלה של חומרי גלם. במקביל, מספרם של בני אדם על פני כדור הארץ גדל באופן משמעותי, עובדה שחייבה מתן מענה לדרישות ולצרכים חומריים שהלכו וגדלו. בנוסף, ובעיקר בחברות המתועשות המערביות, השתנה המבנה החברתי באופן מהיר ומהותי: פחות אנשים נדרשו לעבוד בחקלאות, החברות הפכו עירוניות יותר ומבוססות תעשייה, התגבש מעמד ביניים עירוני גדול, חלו שינויים גדולים בהרגלי הצריכה ובמה שמכונה "תרבות הפנאי".

במקרים רבים טכנולוגיות חדשות דורשות ליישם חומרים חדשים, המסוגלים לקיים אותן. חומרים אלה לא בהכרח זמינים באופן ישיר בטבע, אך ניתן לייצרם בתהליכים מבוקרים של הרכבה (סינתזה) או פירוק של חומרים ראשונים שונים. דוגמאות לכך הן הציפויים הנחוצים לבידוד מוליכי זרם חשמל (בטכנולוגיה של ניצול אנרגיה חשמלית), הצמיגים בכלי תחבורה מהירים המונעים במנועי שריפה פנימית (בטכנולוגיה של תחבורת כבישים פרטית וציבורית), התזקיקים של דלקים קלים (בטכנולוגיה של ניצול אנרגיה כימית להנעת מנועים), הבנייה של כלי טייס שונים ומנועי סילון (בטכנולוגיה של תחבורה אווירית) וסיבים אופטיים (בטכנולוגיה של העברת מידע).


סיב אופטי, ויקיפדיה

לא כל החומרים החדשים תומכים בטכנולוגיות חדשות, אבל במקרים רבים הם מהווים תחליף המציע תכונות ייחודיות, או תוסף לחומרים טבעיים, שבגלל הניצול המוגבר הפכו לפחות ופחות זמינים. למשל, חומרים סינתטיים ופלסטיים שהחליפו חומרים טבעיים כמו שנהב, קרן, עץ, עור, מתכות וכדומה; סיבים מלאכותיים המיושמים בנפרד או כתוסף לסיבים טבעיים, דבקים סינטטיים שהחליפו דבקים אורגניים; חומרים מרוכבים  שהחליפו חומרים מסורתיים ביישומים הנדסיים שונים. כמו כן, בהפקת החומרים החדשים ובייצור מוצרים שמהם נצרכת אנרגיה שברובה מתקבלת ממקורות שאינם מתחדשים .(אנרגיות מתחדשות)

למרות שהאדם אינו עושה שימוש יומיומי בכל החומרים החדשים, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי לרשימת סוגי החומרים, שהייתה כאמור מצומצמת למדי לפני כמאתיים שנה, הצטרפו מאות אלפי(!) חומרים חדשים.

כמות החומרים וסוגיהם השונים, שחלקם מזהמים ורעילים, אופן ומשך השימוש במוצרים מחומרים שונים, כמו אריזות חד-פעמיות שהופכות במקרים רבים לפסולת המושלכת לאחר זמן קצר - כל אלה מהווים נטל הולך וגדל על הביוספרה.

המיחזור אם כן, יכול להשפיע על:

  • צמצום הכרייה וההפקה של חומרי גלם ראשוניים.
  • הפחתה משמעותית באנרגיה ובפליטת תוצרים הנלווים להפקת החומרים ולהפקת האנרגיה.
  • הקטנת נפח הפסולת המצטברת במקומות שונים בעולם ומכאן הקטנה אפשרית של נפח החומרים המזהמים.
  • יצירת סביבת חיים איכותית, בריאה ויציבה יותר.

יש לזכור כי לא כל החומרים ניתנים למיחזור מלא. כלומר, לא ניתן להביאם למצב של חומר גלם ראשוני, אך בלא מעט פסולת ניתן לבצע מיחזור חלקי. לדוגמה:

  • מתכות רגילות ניתן למחזר באופן מלא.
  • פסולת צמיגים ניתן למחזר באופן חלקי ולהשתמש בה כתוסף בסלילת כבישים.

יש סוגי פסולת שכלל לא ניתן למחזר באמצעות הידע הקיים היום. הדוגמה הקיצונית לכך היא הפסולת מהחומרים הרדיואקטיביים המתקבלים מפעולתם של כורים גרעיניים. רובה של פסולת זו מושם במארזים מיוחדים ומוטמן במטמנות פסולת מיוחדות, בהמתנה לזמנים שבהם שיטה יעילה ובדוקה לטיפול תהיה זמינה.


מקורות וקישורים

למקורות מקוונים מגוונים ניתן להגיע באמצעות ה-wikipedia או באמצעות מנועי החיפוש השונים הן בעברית והן באנגלית (לרוב) על ידי הקלדה של המונחים הנתונים בערך זה. המקורות המומלצים הם אלה הקשורים לאקדמיה (ac.), לחינוך(edu.) או לארגונים שונים (org.).

 

 


גרסא להדפסה