קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
סוגי חומרים

חומרים (materials), הם הדברים הגשמיים שמהם עשוי העולם הפיזי. במובן צר יותר, הדברים הגשמיים ("חומרים"), שרוב רובםא נלקחים מכדור הארץ - מהאדמה, מהאוויר ומהים, משמשים את האדם, ולא רק אותו, לצרכים שונים.

הגישה של בני אדם אל החומר היא לא רק כאל ממשות התומכת בחיים בלבד, אלא גם בגישה תועלתנית (utilitarian); האדם מפיק ומעבד חומרים כדי ליישמם כמוצרים, במגוון פעילויות שאינן בהכרח תומכות חיים באופן ישיר, אך מהן הוא יכול להפיק תועלת כלשהי.

    
אלומיניום, אבן, בטון - מתוך לקסיקון החומרים, גורדי שחקים, עמלנט


המקור לכל החומרים המוכרים לנו, טבעיים ומלאכותיים, הם היסודות הכימיים (chemical elements), שבהם האטום (atom) נחשב כיחידת מבנה בסיסית המגלמת בתוכה את מרכיבי האפיון הייחודיים של כל יסוד. בטבע 94 יסודות. שמותיהם, סיווגם הכימי, הנפוצות שלהם ומעט מתכונותיהם האופייניות נמצאים בטבלה המחזורית של היסודות (periodic table of the elements)ב. מרביתם של היסודות אינם מצויים בטבע בצורתם הטהורה, אלא מחוברים או מעורבבים עם יסודות אחרים.

    
עץ, פלדה - מתוך לקסיקון החומרים, גורדי שחקים, עמלנט 

מספר החומרים השונים שניתן לקבל, באופן טבעי ומלאכותי, מהתחברות או ערבוב היסודות השונים הוא אינסופי. מקובל להבחין בין שני סוגים עיקריים של התחברות:

  •  התחברות כימית, שבה מתקבלות תרכובות (compounds) או סגסוגות (alloys) כמו פוליאתילן, חומר פלסטי שהוא תרכובת, ופלדת אל-חלד שהיא סגסוגת.
  •  התחברות פיזיקלית, שבה מתקבלות תערובות (mixtures) כמו בטון או חומרים מרוכבים.

מקובל, עדיין, סיווג החומרים לשתי קבוצות עיקריות:

  • חומרים אורגניים (organic materials), שמקורם הוא החי והצומח על פני כדור הארץג.
  • חומרים אנאורגניים (inorganic materials), שמקורם שונה מהחומרים האורגניים, ולפעמים המקור שלהם מכונה "טבע דומם".

כאמור, הסיווג הזה עדיין מקובל, זאת למרות העובדה שחומרים רבים לא ניתן לסווג באופן מובהק לאחת משתי הקבוצות.

לצרכים הנדסיים נעשה שימוש מועט בחומרים כפי שהם נמשכים מהטבע או שימוש ביסודות טהורים. מרבית החומרים מתקבלים לאחר תהליכי הפקה, ערבוב עם חומרים אחרים ועיצוב כך שבתכונותיהם יתאימו ליישומים שוניםד.


א  חומר מהחלל מגיע באופן קבוע ונופל על כדור הארץ אך כמותו קטנה. כמו כן, הובאה כמות קטנה מאוד של חומר מפני הירח. בכל מקרה, החומר אינו שונה בהרכבו מהמוכר לנו בכדור הארץ.

ב  נכון לימינו, מספר היסודות הרשומים בטבלה המחזורית עומד על 118. היסודות שמעל 94 מתקבלים באופן מלאכותי במאיצי חלקיקים (particles accelerators) גדולים.

ג  חומרים אורגניים יכולים להיות גם תרכובות אורגניות (organic compounds) המתקבלות באופן מלאכותי, והכוללים, בין השאר, את החומרים הפלסטיים המוכרים לנו.

ד  התכונות המאפיינות חומרים הן מגוונות וכוללות בין השאר: חוזק (strength), קשיחות
(stiffness), משיכות (ductility), הולכה חשמלית (electric conductivity), הולכת חום
(heat conduction), מגנטיות (magnetism), יציבות כימית (chemical stability) וכדומה.


מקורות וקישורים

    http://he.wikipedia.org/wiki/חומרים

   http://www.dayah.com/periodic/

 

 למקורות מקוונים מגוונים ניתן להגיע באמצעות ה-wikipedia או באמצעות מנועי החיפוש השונים הן בעברית והן באנגלית (לרוב) על ידי הקלדה של המונחים הנתונים בערך זה. המקורות המומלצים הם אלה הקשורים לאקדמיה (ac.), לחינוך(edu.) או לארגונים שונים (org.).


 


גרסא להדפסה