קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
סחר הוגן (Fair Trade)

שיטת הסחר המקובלת בעולם המערבי של ימינו מכונה שיטת "סחר חופשי".
העיקרון המנחה של שיטה זו מתבסס על אידיאולוגיה שלפיה כל האמצעים כשרים כדי לגרוף רווחים. בשם עיקרון זה נפגעים ומנוצלים עובדים רבים בכל המגזרים וסובלים מיחס לא הוגן, מסחר נמוך, מאיסורים על התארגנות, משעות עבודה רבות ומתנאי עבודה ירודים וניצול ב- "סדנאות יזע". שיטת הסחר החופשי גם מביאה לפגיעה חמורה במשאבים הטבעיים של כדור הארץ מתוך רצון לחסוך בעלויות הייצור ולהגדיל את הרווחים.

עם עליית המודעות הבינלאומית לבעיות אלו גיבשו ארגונים ירוקים שונים ברחבי העולם את שיטת "הסחר ההוגן" כאלטרנטיבה לשיטה הקיימת. בבסיס השיטה עומדת היפרדות של הספקים מתאגידי הענק השולטים בשווקים הבינלאומיים ומסחר ישיר בין הספק, היצרן והלקוח. השיטה שואפת ליצור הזדמנויות ליצרנים מעוטי יכולת, שכר הוגן, הגברת עצמאות היצרן, יצירת תנאי עבודה הולמים, שוויון בין המינים ושמירה על איכות הסביבה.

ארגוני הסחר ההוגן בעולם מציעים לרכוש מוצרים ישירות מהיצרן, ובמיוחד מיצרנים קטנים הנאבקים על קיומם. יתר על כן, הארגונים תומכים ביצרנים אלו באמצעות הלוואות, תשלומים למפרע ובמיוחד מעודדים תשלום מיידי בעבור השירות במקום השיטה המקובלת על התאגידים לדחות את התשלומים במספר חודשים.

על פי חסידי השיטה, צמצום פערי התיווך בין היצרן לצרכן מאפשר להחזיר ליצרן עד 40% מהמחיר הקמעונאי של המוצרים. כך היצרן יכול להוזיל את מחיר המוצר, ובד בבד להעלות את שכר עובדיו ולספק להם תנאי עבודה נאותים. עיקרון בסיסי נוסף של הסחר ההוגן הוא כי על היצרנים להשקיע חלק מרווחיהם בחזרה בקהילותיהם.  

ארגוני הסחר ההוגן מאמינים כי מעבר לשיטה זו יקדם את תנאי העבודה והשכר, יביא לקידום כלכלי וחברתי מקיים, ייצור התקרבות בין גופים שונים שישתפו פעולה ובכך גם יתרום לקירוב בין תרבויות שונות. עם זאת, הארגונים כולם מודעים לעוצמת הסחר החופשי. כדי למגר את שיטת הסחר החופשי הארגונים השונים עוסקים בחינוך, בהסברה ובהכשרה הן במגזר היצרני והן במגרש הפוליטי.  

בישראל לא קיימים גופים או חברות המשווקים מוצרי סחר הוגן בצורה מאורגנת. בשנת 2002 החלה לפעול עמותת "פעולה ירוקה", שמטרתה לקדם נושא זה. הארגון עוסק בקמפיין חברתי להעלאת מודעות הציבור לנושא יחסי הכוחות בסחר העולמי והשלכותיהם על זכויות האדם והאיזון האקולוגי
כחלק מהקמפיין הארגון מייבא קפה קולומביאני מהיצרנים ושמן זית מכפרים פלסטיניים, וכן תומך בקואופרטיבים, ביוזמות ובארגונים העוסקים בתרומה לקהילה.


מקורות וקישורים

 אתר פעולה ירוקה – לשינוי חברתי סביבתי
 אתר New Internationalist
 אתר Fair Trade Resources Network
 אתר IFAT – ארגון סחר הוגן בינלאומי המאגד למעלה מ – 55 מדינות
 אתר FLO – גוף תקנים בינלאומי המפקח על הקריטריונים של סחר הוגן
 אתר Market Trade Fair
 אתר Oxfam – ארגון סחר הוגן בינלאומי


 


גרסא להדפסה