קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
פיתוח בר-קיימא (‎sustainable development)

המודעות ההולכת וגוברת לפגעי האדם בסביבה, פגעים שיצרו משבר כלל עולמי שאותותיו נראים בתחומים רבים, הולידה את המושג "פיתוח בר-קיימא". מושג זה מתאר פעילות אנושית של פיתוח תנאי המחייה אשר יכול להתקיים לאורך זמן רב מבלי לפגוע בבסיס המשאבים שעליהם הוא נשען.

תפיסת הפיתוח בר-הקיימא נולדה כדי לענות על הבעיה המרכזית המעסיקה את המין האנושי בנושא איכות הסביבה - בעיית דלדול המשאבים הטבעיים של כדור הארץ על ידי התעשייה והפיתוח האנושי. על פי רעיון זה הפיתוח צריך להגביל את יכולת הצמיחה שלו על פי כמות המשאבים הקיימת וקצב התחדשותם הטבעי, ובד בבד לדאוג לטפח את המערכות הטבעיות המספקות לאדם את המשאבים הללו. תכנון ופיתוח זהירים לא ייצרו מפגעים בלתי הפיכים.


ויקיפדיה, יום כדור הארץ

המושג פיתוח בר-קיימא מתייחס לשלושה תחומים עיקריים: סביבה, חברה וכלכלה. לנגד עיני הגופים העוסקים בפיתוח בר-קיימא עומדים שני קטבים אידיאולוגיים: מצד אחד המשך התפתחות התעשייה והמדע בקצב משביע רצון בדור הנוכחי, ומצד אחר אי פגיעה ביכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם.   

בשנת 1972 נערך הכינוס הראשון של האו"ם בנושא איכות הסביבה האנושית. כינוס זה הוביל לסדרה ארוכה של דיונים וכינוסים נוספים בנושא, וב- 1973 להקמת UNEP - United Nations Environment Program, ארגון בינלאומי שמטרתו לסקור את מצב הסביבה העולמית ולפתח תכניות לשיתוף פעולה כלל עולמי להגנת הסביבה.

ביוני 1992 התכנסה בריו דה ז'נרו ועידת פסגה בינלאומית בראשות האו"ם בנושא סביבה ופיתוח. בפסגה השתתפו 170 מדינות, והיא הניבה את "הצהרת ריו", הכוללת אמנה על המגוון הביולוגי, הצעות לטיפול באפקט החממה ועקרונות לניהול נכון של יערות כדור הארץ. בעקבות "הצהרת ריו" נוסח מסמך הרחבה הידוע בכינוי "אג'נדה 21" (Agenda 21). במסמך זה מוצגות תכניות מקיפות לפעולות הדרושות כדי ליישם את עקרונות "הצהרת ריו".

בשנת 2002 התקיימה ועידת פסגה נוספת ביוהנסבורג. מדינת ישראל, שהשתתפה בוועידה, הקימה קואליציית ארגונים סביבתיים שתבחן את התקדמותה סביב "אג'נדה 21". בעקבות המסקנות שהוגשו לאחר הפסגה, ב- 14 במאי 2003 התקבלה בישראל "החלטת הממשלה לקידום אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא". תכנית זו גיבשה והגדירה את שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה השונים בנושא פיתוח בר-קיימא ואת הקשר עם ארגוני הסביבה השונים הפועלים בישראל ובעולם. בין השאר הוחלט למנות בכל משרד ממשלתי אדם האחראי על מדיניות פיתוח בר-קיימא בנושאים שבו מטפל אותו משרד.   

בשנת 2004 הגישו חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאור ולאה נס את "הצעת החוק לפיתוח בר-קיימא", שמטרתה לעגן בחוק את הדאגה לדורות הבאים ולהבטיח את יישומן של ההחלטות השונות בנושא זה.מקורות וקישורים

 אתר נציבות הדורות הבאים – פיתוח בר-קיימא

 אתר נציבות הדורות הבאים - הצעת החוק לפיתוח בר-קיימא 

 החלטת הממשלה לקידום אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא בישראל, קובץ PDF 

 אג'נדה 21 והצהרת ריו, קובץ PDF

 אתר המשרד להגנת הסביבה

 


גרסא להדפסה