קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
אקו-עיצוב

Eco Design
המונח נגזר מצירוף המילים עיצוב ואקולוגי, והוא נכנס לשימוש בקרב מעצבים ואקדמיות לעיצוב בתחילת שנות התשעים של המאה ה-20. השימוש במונח מסמן שלב חדש בהתייחסות של המעצבים לתרומת העיצוב בפתרון בעיות סביבתיות. שלב זה מתקשר לגישה העוקבת אחר המוצרים והחומרים לאורך חייהם – "מהעריסה לקבר", מרגע ייצורם ועד שהם נזרקים. בראשית שנות התשעים התקיימו כנסים בנושא "אקו-עיצוב" בחסות אקדמית של מוסדות עיצוב, ארגוני מעצבים, ארגוני או"ם וארגוני עיצוב ממשלתיים בהולנד, באנגליה, בצרפת, בארצות הברית ובאוסטרליה. חלק נכבד מהדיונים בכנסים אלה הוקדש לדיווח על מחקרים בתחום האקולוגיה התעשייתית ובתחום הערכות מחזורי חיים של מוצרים
 (LCA
- Life Cycle Appreciation). המטרה הייתה להדריך מעצבים כיצד לצמצם את הנזק הסביבתי באופן מושכל בעבודתם המעשית. המוטו מכנסים אלה היה: "לחיות עם פחות ולעבוד עם מערכות הסביבה של הטבע". השימוש במונח "אקו-עיצוב" נפוץ בקרב מעצבים, ויש בכך צעד נוסף, המגובה במחקר מדעי, לקידום רפורמה בתהליכי העיצוב המקובלים. תפיסה זו התוותה את הדרך לשלב חדש במציאת פתרונות עיצוב של תפיסת העיצוב המקיים, לקשור לפריט פתרונות שיענו באותה המידה לצרכים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים גם יחד. תפיסה זו מזוהה עם המושג "מהעריסה לעריסה". 

גרסא להדפסה