קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
הערכה וניתוח של מחזור חיים LCA

Life Cycle Analysis/Assessment

תהליכי ניתוח והערכה של הנטל והנזק הסביבתי שגורמים ייצור מוצר ושימוש בו, תהליכי עיבוד חומרים, הפקת שירותים ושימוש בהם או כל פעילות אנושית אחרת. הנזק הסביבתי שלהם נמדד ומחושב באמצעות פרמטרים של איתור השימוש באנרגיה ותוצאותיו בכמות ובחומרת זיהום, שימוש בחומרי גלם, אופני שימוש במוצר ובשירות, אופי וכמות הפסולת המשתחררת לסביבה. בתהליכי ניתוח והערכה אלה נבדקים השפעות המוצר, השירות או ההשפעה על הסביבה לאורך מחזור חייהם, החל מתהליכי הייצור, ההפקה, ההפצה, דרך שימוש בפסולת והשלכת הפסולת לאחר השימוש ועד לסיום מחזור חיי המוצר, השירות או הפעילות. במילים אחרות, הנזק לסביבה נאמד בשיעור פליטת גזי חממה, חומרים רעילים הגורמים לנזקים בריאותיים לאדם ולעלייה ברמת טביעת הרגל האקולוגית כתוצאה ממוצר, שירות או פעילות נתונים. תהליכי הניתוח וההערכה האלה נועדו לשפר את תהליכי הייצור, השימוש וההתנהלות למען שיפור איכות הסביבה. תהליכים אלה מוצעים לחברות עסקיות, למפעלי תעשייה, לארגונים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים וגם למעצבים, כחלק משיפור תהליכי העיצוב בתפיסה של קיימות. הכוונה היא ליצור תקנים ואמות מידה להשוואת הביצועים הסביבתיים בין מוצרים ושירותים דומים, ולהציע לבחירה את אלה המצמצמים את הנזק הסביבתי.

גרסא להדפסה