קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
צמצום הצריכה

Reduce
הכוונה לצמצום צריכת מוצרים, חומרים ואנרגיה על ידי פרטים, גופים ציבוריים וחברות עסקיות, בעולם המפותח והשבע ממוצרים הנצרכים ללא חשבון ומושלכים לאחר שימוש חד פעמי. הימנעות מצריכת מוצרים מיותרים, שימוש חוזר במוצרים, העדפה של תיקון מוצרים על פני השלכתם וקניית חדשים והעדפת קנייה של מוצרים עמידים שניתן להשתמש בהם זמן רב. למשל, צריכה חסכונית של אנרגיה, צריכה חסכונית בשימוש בחשמל, ונסיעה בתחבורה ציבורית ולא ברכב פרטי.

הצורך להפחית ולצמצם את הצריכה בעולם השבע קיים על רקע הפער הכלכלי העצום, המתבטא גם בטביעת הרגל האקולוגית בין המדינות המפותחות לבין מדינות מתפתחות. לדוגמה, משפחה אמריקנית ממוצעת אחת צורכת מוצרים ומזהמת את הסביבה כמו כ-34 משפחות הודיות.

גרסא להדפסה