קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
תאגידים

תאגיד הוא חברה או קבוצה שהתאגדו לגוף משפטי בעל מטרות מוגדרות. התאגיד כפוף ל"דיני התאגידים" הקבועים בחוק, ללא קשר למטרות הקבוצה או לעומדים בראשה. תאגידים רב לאומיים (Transnational corporations-TNC's), כלומר הפועלים במספר מדינות בו זמנית, הפכו כיום לכוח כלכלי רב-עוצמה, היכול לנווט את כלכלת המדינה ולהשפיע על החלטות ממשלה. כ-90% מהנהלות התאגידים ממוקמות במדינות צפון אירופה המתועשות, ויותר ממחציתם בגרמניה, צרפת, הולנד, יפן וארצות הברית. מספרם גדל משמעותית מ- 7,000 בשנת 1970 ל- 40,000 ב- 1995. 300 התאגידים הגדולים מחזיקים ברבע ממקורות הייצור העולמיים. על פי הגדרת האו"ם התאגידים הם ה"הגרעין היצרני של הכלכלה העולמית הגלובלית", והם שולטים ברוב הידע הטכנולוגי והייצור התעשייתי הבינלאומי. עקב כך הם הופכים למזהמים הגדולים ביותר וליוצרי המשברים הסביבתיים הגדולים ביותר. פעילותם מתקשרת לכמה מבעיות הסביבה המרכזיות כגון דלדול שכבת האוזון, ההתחממות העולמית, שימוש ברעלים אורגניים ארוכי טווח כגון חומרי הדברה ומוצרי פלסטיק, ייצור פסולת גרעינית וכיו"ב, וגם לניצול עובדים, בהם נשים וילדים ב"סדנאות היזע" בעולם השלישי, שבהם מייצרים את המוצרים האלה.

גרסא להדפסה