קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
תנאי סניטציה

תנאי סניטציה מתייחסים לרמת הטיפול המקובלת בשפכים ומחלקים אותם לשלושה סוגים עיקריים:

1.    שפכים ביתיים, המכילים בעיקר חומרים אורגניים, דטרגנטים ומלחים
2.    שפכים חקלאיים, המכילים דטרגנטים ומלחים
3.    חומרי הדברה, חומרי דשן ושפכים תעשייתיים המכילים רעלים שונים,
       חומרים שאינם מתפרקים, מתכות, מלחים בריכוז גבוה ועוד.

חוסר טיפול נכון בשפכים מהווה סכנה מיידית לסביבה, לבני האדם ולבעלי החיים.

על פי חוק הרשויות המקומיות משנת 1962 על הרשות המקומית מוטלת חובת הטיפול בשפכים, ולמרות זאת, במקומות רבים הטיפול אינו מספק ורוב נחלי הארץ זוהמו, חופים נסגרו וקרקעות הורעלו. החל משנת 1996 הוחלט על אכיפה מוגברת של החוק ונחקקו תקנות חדשות רבות.

כמות השפכים מוערכת כיום ב- 450 מלמ"ש (מיליון מטר מעוקב לשנה), כאשר 63% מהם מטופלים (על פי דוח משנת 2003) במתקני טיהור אזוריים או מקומיים (מט"שים).

מתקנים אלו פועלים בשלושה שלבים עיקריים:

1.       סינון מכני ושיקוע הבוצה.
2.      טיפול ביולוגי, שבו מוזרם אוויר לתוך בריכות המים, ומתבצע פירוק ביולוגי חלקי של
         החומר האורגני באמצעות חיידקים המצויים באוויר ומתרבים בבריכה באופן טבעי.
3.      השלב השלישי, שעדיין לא מתבצע בכל המט"שים, הוא שלב של סינון וחיטוי.  

גרסא להדפסה