קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
מבוא להיבטים סביבתיים, אקולוגיה ואיכות סביבה

יש חשיבות רבה לכך שנכיר את מצב הסביבה שבה אנו גרים וחיים. בד בבד, לא פחות חשוב כי נהיה בקיאים במצב הסביבות המרוחקות מאתנו ובמצב כדור הארץ כולו. חשוב כי נכיר את מצב הסביבה הקרובה לנו  מבחינת איכות האוויר שכולנו נושמים, האור הדרוש לנו, מי השתייה שלנו, ניקיון הים, הנחלים, הפארקים, הרחובות, תנאי הסניטציה שבהם אנו חיים וכל מה שדרוש לנו כדי לחיות חיים בריאים ואיכותיים. ואולם, חשוב לא פחות, שנהיה מודעים למצב הסביבה מבחינת האיזון האקולוגי השורר באזורנו ובאזורים שונים בעולם – כל אלה מהווים נתוני מפתח בכל הנוגע לאופי החיים ולעתידם של בני האדם, בעלי החיים והצמחים על פני כדור הארץ. למשל, התחממות כדור הארץ גורמת, בין השאר, להמסת הקרחונים וזו משפיעה הן על אוכלוסיית הפינגווינים והן על עתידם של ערי החוף ברחבי העולם. מכאן שהסכנות הסביבתיות המאיימות על איכות החיים ועל עצם קיומם בעתיד צריכות להיות במעקב מתמיד על מנת להבטיח את איכות החיים והמשך הקיום האנושי.

מצב הסביבה והאיזון האקולוגי השורר ברחבי העולם -  אזורים עירוניים, אזורים כפריים ואזורים פתוחים שלא גרים בהם בני אדם -  מושפע ישירות  על-ידי בני האדם: בפעולותינו, בצורות חיינו ובטיב התערבותנו בסביבה הטבעית, בפיתוח התעשייתי, באופן המגורים, בטיב השימוש בתחבורה, בייצור מוצרים, בשימוש בהם, בכמות הפסולת שאנו מייצרים, באופן פינויה, בצורת הטיפול בשפכים, בגרימת זיהום האוויר, המים והקרקע, במודעות שלנו לגבי האיזון האקולוגי בטבע. כל אחד מאיתנו כפרט, וכפרט בתוך קבוצה,  מטביע על פני כדור הארץ טביעת רגל אקולוגית. אם כן, בני האדם, בגלל אופי ומידת התערבותם בסביבה כחלק מפיתוח תנאי מחייתם, משפיעים ישירות ובהיזון חוזר הן על איכות הסביבה שבה הם חיים והן על איכות הסביבה שבה אנשים אחרים חיים במרחק של אלפי קילומטרים מהם.

לאדריכלים ולמעצבים יש כוח השפעה עצום, מיוחד בדרך עבודתם, על מצב הסביבה. השאלות העולות מתוך אמת פשוטה ומרה זו הן: כיצד בני האדם מזיקים לסביבתם הם? מהו חלקם של המעצבים והאדריכלים בכך? כיצד ניתן לצמצם ואף למנוע את הנזקים שבני אדם גורמים לסביבתם ובעקבות זאת, לעצמם? מה עליהם לדעת לשם כך ומה הם צריכים לעשות או לא לעשות? מה גורם לזיהום? כיצד ניתן לצמצמו? האם ניתן למנעו? מדוע יש צורך בשטחים פתוחים? כיצד צריך לטפל בשפכים? מה הקשר בין איזון אקולוגי ובין איכות הסביבה? מהו בכלל איזון אקולוגי? מה בין שטחים פתוחים ובין צפיפות דיור? כיצד משמרים סביבה? כיצד משמרים מבנים? ומהו הקשר לצדק סביבתי? והשאלה המעניינת ביותר: האם למעצבים ולאדריכלים יש תפקיד מיוחד בצמצום ובמניעת הנזק הסביבתי ובקידום הצדק הסביבתי?גרסא להדפסה