עמלנט
 
 
 
   
    
 
   הוראה דיאלוגית בכלים שיתופיים
 
  הוראת שפות  
  מדעים וטכנולוגיה  
  מקצועות הומאניים  
  פעלויות חברתיות  
  תולדות האמנות  

מדעים וטכנולוגיה

 
 אלקטרוניקה, פוסטר, הרב תחומי צפת ע"ש בגין
 
 ביולוגיה, נושאים לביוטופ, בלוג, הרב תחומי ליהמן דימונה
 
 ביולוגיה, פוסטר, הרב תחומי עמק חרוד
 
 ביולוגיה, פרויקט ויקי, הרב תחומי זינמן דימונה
 
 חשמל בקרה ואנרגיה, תחנת כוח גרעינית כן או לא? פוסטר, הרב תחומי צפת ע"ש בגין
 
 
 מתמטיכף, בלוג, הרב תחומי עמק חרוד
 
 מתמטיכף, בלוג, הרב תחומי עמק חרוד
 
 מתמטיקה, פוסטר שיח מתמטי בדיגלו, הרב תחומי צפת ע"ש בגין
 
 מתמטיקה, פוסטר, הרב תחומי עמק חרוד
 
 מתמטיקה, פוסטר, הרב תחומי עמק חרוד