עמלנט
 
 
 
   
    
 
   הוראה דיאלוגית בכלים שיתופיים
 
  הוראת שפות  
  מדעים וטכנולוגיה  
  מקצועות הומאניים  
  פעלויות חברתיות  
  תולדות האמנות  

פעלויות חברתיות

 
 השתלמות הוראה דיאלוגית בסביבה מקוונת, בלוג, הרב תחומי עמק חרוד
 
 השתלמות מורים צפת, בלוג, הרב תחומי צפת ע"ש בגין
 
 השתלמות תקשוב ושיטות הערכה, בלוג, הרב תחומי ליהמן דימונה
 
 חינוך מיוחד, פוסטר, הרב תחומי עמק חרוד
 
 
 כושר גופני, בלוג, הרב תחומי עמק חרוד
 
 כושר גופני, מרכיבים, דוק, הרב תחומי עמק חרוד
 
 כושר גופני, פוסטר, הרב תחומי עמק חרוד