עמלנט
 
 
 
   
    
 
   הוראה דיאלוגית בכלים שיתופיים
 
  הוראת שפות  
  מדעים וטכנולוגיה  
  מקצועות הומאניים  
  פעלויות חברתיות  
  תולדות האמנות  

תולדות האמנות

 
 אמנות או נמות? פעילות בגוגל ארט, בלוג, הרב תחומי זינמן דימונה
 
 
 תולדות האמנות, בלוג, הרב תחומי ליהמן דימונה