דף הראשי
 
הגן הטרופי - אתרי הוורדפרס של עמל ערוץ יוטיוב לעמל הרב תחומי ב-facebook
הצג סרגל נגישות
בתי ספר ומכללות
סביבות מתוקשבות
אתרי פעילויות
תחומי תוכן
אתרי אינדקס
5,684,274 כניסות לאתר
 
 
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
 
  תנאי שימוש באתר עמלנט
  מדיניות פרטיות


תנאי שימוש באתר עמלנט
אנא קרא תנאים אלה בקפידה, שכן הגישה אל האתר והעיון בו מעידים על הסכמתך להם.
ברוכים הבאים לאתר עמלנט, הסביבה הלימודית המתוקשבת של רשת עמל מרחוב קהילת קייב 17 בתל-אביב ("עמל"). השימוש באתר עמלנט ובכל האתרים המשולבים בו (כולם יקראו ביחד ולחוד: "עמלנט" או "האתר") כפוף לתנאים המפורטים להלן. בחלק מהמדורים או הפעילויות באתר, ימצאו תנאי שימוש נוספים המתייחסים באופן מיוחד לאותו מדור או לאותה פעילות. אנא קרא גם תנאים אלה בזהירות, שכן השימוש במדורים ובפעילויות הללו כפופים הן לתנאי השימוש המיוחדים להם והן לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
מידע ותכנים באינטרנט
בעמלנט תמצא אינדקסים של אתרי אינטרנט ומידע באינטרנט וכן קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. זכור: עמל איננה מנהלת את האתרים הללו ואיננה שולטת או מפקחת על המידע הכלול בהם ולכן איננה יכולה לדעת עד כמה המידע המופיע בהם מהימן, שלם, מדויק ועדכני. ההסתמכות על המידע באתרים ומקורות אלה תעשה אפוא על אחריותך בלבד.

האינדקסים והקישורים לאתרים נערכים על פי שיקול דעתם של עורכי עמלנט. סדר הופעת הקישורים אינו מעיד על טיבם או על חשיבותם של האתרים. תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. למרות שעמל עושה מאמצים להבטיח כי תאור האתרים יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתה להבטיח כי תאור זה הינו הנכון והעדכני ביותר. עצם הקישור לאתרים כלשהם אינו מעיד על כך שעמלנט מאשררת, מאמצת או מכירה בנכונות תכנם.

יתכן שלא כל הקישורים ('לינקים') שימצאו בעמלנט יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אם נתקלת בקישור לא פעיל, אנא דווח על כך למנהלי האתר.

עמל רשאית להסיר מעמלנט קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
שם משתמש וסיסמה
הגישה לחלק מהפעילויות והמדורים בעמלנט מוגבלת לשימושם של תלמידים ומורים בעמל או לשימושם של אחרים, כפי שתקבע עמל מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט. השימוש בפעילויות ומדורים אלה מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה.

שם המשתמש וסיסמת הגישה שלך הם אישיים ואין למסור אותם לאדם אחר. הקפד לשמור עליהם בסוד ולנהוג בהם על-פי הנחיות עמל מעת לעת, על מנת שלא ייעשה בהם שימוש לרעה.

עמל רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולפעילויות התלויים בקבלת סיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים מקוונים.
מסירת פרטים אישיים
חלק מהפעילויות בעמלנט (כגון רישום לרשימות תפוצה, רישום להשתלמויות, הוספת תגובות בפורומים ועוד) כרוך במסירת פרטים אישיים. במסגרת השימוש בפעילויות אלה תתבקש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שם בית הספר והכתה בהם אתה לומד וכיו"ב. נהג בקפידה במסירת הפרטים ומסור פרטים נכונים בלבד המידע שתמסור ישמר על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידה, כאמור להלן.
פרטיות
עמל מכבדת את פרטיות המשתמשים בעמלנט. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא בה מעת לעת.
קנין רוחני
זכויות היוצרים בעמלנט, ובכלל זה במידע המתפרסם באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו (למעט מידע שפורסם באתר על ידי משתמשי האתר) - הינן של עמל בלבד, או של צד שלישי שהתיר לעמל להשתמש בזכויותיו באתר. אין להעתיק לצורך פירסום או לעשות כל שימוש מסחרי בכל או באיזה חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמת עמלנט בכתב ומראש.

שמה של עמל, שם המתחם Name) niamoD) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) בעמלנט הינם קניינה של עמל בלבד.

הזכויות בתכנים הנמסרים על ידך לפרסום באתר הן שלך, ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בקניין רוחני של אחרים (כגון ביצירות שיש עליהן זכויות יוצרים וסימני מסחר). במסירת תכנים על ידך לפרסום בעמלנט הנך מעניק לעמל רישיון ללא תשלום, בלתי מוגבל בזמן ובלתי מוגבל גיאוגרפית, להשתמש במידע זה. בכלל זה הנך מתיר לעמל לפרסם את התכנים, להעתיקם, להפיצם, לתרגמם, לערוך ולעבד אותם, ליצור מהם יצירות נגזרות, לשלבם ביצירות אחרות, להשתמש בהם באופנים האמורים בכל רשתות תקשורת מקוונות קיימות או עתידיות, וכן להציגם במערכות מחשב מקוונות ובחומרי הלימוד המשמשים את תלמידי עמל ו/או המוצעים על ידה לציבור, באופן שכל אדם יוכל להשתמש בהם ולהעתיקם.
מותר ואסור ביחס לתכנים באתר
אין לפרסם באתר מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי. הפעולות הבאות אסורות ללא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש של עמל:
  העתקה, הפצה, הצגה בפומבי, תרגום ומסירה לצד שלישי של יצירות שזכויות היוצרים בהן שייכות לעמל;
  שימוש בשמה ובסימני המסחר של עמל וכן בשם המתחם של האתר;
  שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים בעמלנט;
  שימוש בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים בעמלנט לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מעמלנט באמצעות תוכנות מסוג srelwarC, Robots וכיו"ב;
  הצגת האתר בתוך מסגרת (emarF), גלויה או סמויה, וקישור לעמודים המצוינים בתוכו ("קישור עמוק");
  הצגת האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו עמל.
אחריות עמל
הפעילויות והמידע בעמלנט ניתנים לשימוש כמות שהם IS) SA). לא ניתן להתאים את תכונות האתר, יכולותיו ומגבלותיו לצרכיו של כל אדם ואדם. השימוש באתר נעשה באחריותך המלאה והבלעדית ועמל לא תישא בכל אחריות הנובעת במישרין או בעקיפין מהפעילויות באתר ומפעילויות הקשורות בשימוש בו, לרבות בגין הנושאים שלהלן:
  תגובות שתקבל (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בעמלנט;
  שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים ובתכנים שיפורסמו על-ידך;
  שימוש שייעשה על ידי צדדים שלישיים במידע שפורסם באתר;
  שימוש במידע לא נכון, מהימן או מדויק שפורסם על ידי משתמשים באתר;
  שימוש בתוכנם של אתרים הנזכרים בעמלנט, או מקושרים מתוכה, ושאינם מופעלים על ידי עמל, לרבות שלמותם, דיוקם, עדכניותם ונכונותם - או כל פרט אחר הקשור עמם;
  איחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר;
  פרסום תכנים, שימוש בתכנים וכל פעילות אחרת הקשורה באתר, בניגוד לחוק או לתנאי שימוש אלה;
  כל החלטה שתקבל ביחס למידע המתפרסם באתר.

עמל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, עמל אינה מתחייבת שהשימוש בעמלנט לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי עמל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל עמל או אצל מי מספקיה.
מחיקת מידע
עמל רשאית למחוק בעצמה כל חומר שיימסר על ידך לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, עמל תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש בעמלנט, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את עמל לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

כל מסר או מידע עשויים להמחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. עמל אינה מתחייבת, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת בעמלנט במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך. עמל עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
שינויים באתר והפסקת פעילויות
עמל תוכל לשנות מעת לעת את מבנה עמלנט, מראה האתר, היקפם וזמינותם של המדורים והפעילויות הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.

עמל רשאית להפסיק בכל עת את הפעלתם של מדורים ופעילויות בעמלנט, כולם או מקצתם. עם הפסקתם תחזיק עמל את החומר והמידע שנאגר במסגרתם למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
מניעת גישה לפעילויות באתר
עמל רשאית, למנוע ממך את השימוש באיזה מהפעילויות בעמלנט, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת; כמו כן רשאית עמל לבטל תוקפם של שם המשתמש והסיסמה שלך ולהסיר או למחוק כל מידע או תוכן שנמסר על ידך. עמל תעשה כן אם הפרת תנאים אלה או אם עשית מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות בעמלנט, במשתמשיו, בעמל או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא לפי שיקול דעתה המוחלט כי היא מחייבת נקיטת צעדים כאמור. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של עמל על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה.
שיפוי
אתה מתחייב לשפות את עמל, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
תמיכה טכנית
עמל איננה מספקת תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש בעמלנט. עמל תשתדל, אך אינה חייבת, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
שינוי תנאי השימוש
עמל רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.
המחאה
העבירה עמל את זכויותיה בעמלנט, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית עמל להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה.
צור קשר
בכל שאלה הנוגעת לשימוש בעמלנט תוכל לפנות אל מפעילי האתר בדואר אלקטרוני support@amalnet.k12.il או בטלפון 03-6450852.

כל הודעה שעמל תבקש למסור לך לפי תנאי שימוש אלה, תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. עליך להקפיד איפוא למסור לעמל את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת שתבקש ליצור קשר עם עמל.
דין וסמכות שיפוט
על תנאי שימוש אלה ועצם השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע תנאי שימוש אלה או השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

מדיניות פרטיות
רשת עמל מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר עמל.נט. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשים מנהלי האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
מסירת פרטים אישיים
חלק מהפעילויות באתר כרוכות במסירת פרטים אישיים כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, בית הספר והכתה בהם אתה לומד וכיו"ב. אינך חייב על פי החוק למסור נתונים אלה אולם ללא מסירת הפרטים לא תוכל להשתמש בפעילויות אלה שבאתר.
השימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, העמודים שבהם צפית, הפעילויות בהן השתתפת מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. מנהלי האתר ישמרו את המידע במאגר שברשותם. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לחברות באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
  כדי לאפשר לך להשתמש במדורים ובפעילויות באתר, כפי שיהיו מעת לעת;
  כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור פעילויות ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל פעילויות ותכנים קיימים. המידע שישמש את מנהלי האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
  לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך;
  מנהלי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע לפי בקשתך או אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו;
  לשם יצירת קשר איתך במסגרת הפעילויות באתר וכן לצרכים לימודיים, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי עמל;
  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה ממדורים והפעילויות הרלבנטיים באתר;
  לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
מסירת מידע לצד שלישי
מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלי האתר, עמל או מי מטעמה. במקרה זה רשאים מנהלי האתר להעביר את המידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק, לערכאות משפטיות, לנציגי משרד החינוך ולכל גורם רלבנטי נוסף לפי העניין ובהתאם לשיקול דעתם;
  אם יתקבל בידי מנהלי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  בכל מקרה שמנהלי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  אם מנהלי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת ארגונית אחרת וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - הם יהיו זכאים להעביר למסגרת הארגונית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיהם, ובלבד שמסגרת זו תקבל על עצמה כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  בכל מקרה אחר בו נתת את הסכמתך המפורשת ומראש למסירת המידע. הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש ממנהלי האתר לקבל מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.
Cookies
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהפעילויות והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
אבטחת מידע
מנהלי האתר מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהלי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1891, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מנהלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, 1981-א"משתה לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מנהלי האתר ימחקו במקרה זה מידע הדרוש להם רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למנהלי האתר לשם ניהול האתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשו מנהלי האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למנהלי האתר לפעול כאמור.
שינויים במדיניות הפרטיות
מנהלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

גרסא להדפסה גרסא להדפסה